استثمارگر

استثمارگر
سایت پرونده سیاه
فرقه ی تروریستی رجوی، تشکیلاتی که در بدو تأسیس فعالیت خود را به شیوه مبارزه قهرآمیزو درگیری مسلحانه در دوجبهه ضد سلطنتی عوامل شاه و امپریالیزم ترور مستشاران امریکایی آغازکرد، دیری نپایید که با نفوذ ماركسیست ها، و اعلام انشعاب به حذف فیزیکی رقبای تشکیلاتی خود پرداختند.
رجوی به عنوان آخرین بازمانده سازمان مجاهدین، برای حفظ جان خود به همكاری بی دریغ با ساواك به نوعی استثمار مضاعف تن داد. از این رو اولین خشت شكل گیری عقده های درونی ( عقده به استثمار كشاندن دیگران برای پیش برد اهداف خود) در او نهاده شد.
بنیانگذاران سازمان مجاهدین با بدعت انقلابی، تفسیر و تغییراسلام، نوع انقلابی اش را با تار وپودمارکسیستی برای خود انتخاب كردند.
در دوران جنگ سرد مجاهدین با الگوگرفتن ازمکتب مارکس ومبارزه قهر آمیزبا امپریالیزم به آلت دست اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شدند،در همین راستا وبرای اعلام موجودیت وادامه مبارزه مسلحانه قلب امریکاییان را در تهران هدف آماج گلوله های خود قرار دادندوبه ترور وخونریزی افتخار می کردند.
آن روز ها رجوی به عنوان جاده صاف کن كمونیست ها مورد سو‍ استفاده قرار گرفته بود، وسیله ای برای عملی ساختن اهداف پیروان مارکس ولنین بودودر واقع به استثمار کشیده شده بود.
رجوی ودارودسته اش مدیون كمونیست بودند چون چارچوب تشكیلاتی واسکلت بندی سازمان مجاهدین خلق را از ماركس الگوبرداری كرده و به ارث برده بودند.
حال بعد از گذشت چهار دهه، ازتولد وتأسیس آن چنانی وتاریخچه سراسر تروروخشونت توام با خیانت، مجاهدین در گذر از فراز ونشیب ها،پیچ وخم ها،استراتژی های آبکی رجوی ساخته وسر فصل ها وفازهای ضد مردمی،انحراف از اصول وگرایش فرقه ای ، امپریالیزم نوازی ، استبداد واستثماراز نوع بشرمانند سرطان آرمان ها واهداف واصول سازمان مجاهدین را در بر گرفته است.
امروز آن چه از سازمان مجاهدین باقی مانده است ،آثار وعلائمی، پوشیده از رنگ ها ونیرنگ های رجوی ساخته است.
اكنون فرقه مافیایی تروریستی رجوی با داشتن سوابق سیاه وننگین تروریستی وسالها همدستی با صدام ،غرق در بحران های لاعلاج ودر باتلاق عراق گرفتار گشته است، برای اعضای خود زندان به ارمغان آورده وبرای خلق قهرمان خاطراتی از وحشت وترور بر جای گذاشته است.
رجوی در رأس سازمانی که چهار دهه از انحرافش می گذرد ،اکنون برای سر کوب عقده های درونی، به استثمار نوع بشر همت گمارده است تا در شرایط بحرانی با سوءاستفاده از نژاد ها واقلیت های مختلف ،اهداف ارتجاعی خود را به پیش برد. در شرایط فعلی که جا بجایی دو،سه هزار نفر اسیر در زندان عراق و کشاندن اعضای در بند به صف تجمعات تفریحی برایش مقدور نیست ، با کمال فریب کاری شهروندان بی کار امریکایی، پناه جویان مهاجرعرب،سیاهپوستان افریقایی،افاغنه سر گردان ،وحتی جمعی ازاهالی چچن واینگوش را هم زیر پوشش فریب فرقه ای برده ودر قبال پرداخت حق اجاره وپذیرایی چند روزه ، آنان را به عنوان تابلوی اعلانات، پایه پلاکارت ، چوب پرچم، و…. به نیابت ایرانیان خارج کشورمقیم امریكا به نمایش عوام فریبانه نیویورک كشانده است.
كشتی طوفان زده رجوی با آن همه خدم وحشم فریب خورده كه در عرصه تاخت وتازهای تروریستی خود داشت ، بدنبال فرار رهبرو فرقه گردان خود با مشكل روز افزون نیرو مواجه شده است،از این روفازاستثمارجهانی رادر پیش گرفته است ،تا با این ترفند مدت زمانی هم تابوت فرقه را بر دوش سازمان پناه جویان افاغنه عرب زبان مقیم امریكا بیندازدواز این كه سیاهان افریقایی ون‍ژاد زرد چینی با جماعتی از چچن اورا همراهی می كنند ،به خود می بالدودرسایت نا بستگی ملی اعلام می كند كه بیست هزار نفر از ایرانیان مقیم امریكا در تظاهرات نیویورك شركت كرده اند!
از طرفی به دنبال سالها استثمار وسركوب اعضای بدام افتاده ، اكنون جدا شدگان به محض خروج از زندان رجوی ،برای افشای شكنجه وزندان های قلعه رنج باران به افشاگری برعلیه فرقه رجوی می پردازند،همان فرقه ای که تا قبل ازسی خرداد سال شصت و پیوستن به صدام سازمان مجاهدین خلق ایران نامیده می شد.
بالاخره مردم ستیزی رجوی وخیانت به میهن ،ببار نشسته است، دیو فرقه گردان برای فریب وخیانت وبرپایی تظاهرات نیویورک وبالا بردن پرچم وپلاکارت ها، كل جهان را به استثمار كشاند.
در تغار رجوی ،فرقه باانحراف مستمر، تغییر وتحول اضطراری به تشکیلات هفت بیجاری ، بازار مشترك ،چند منظوره ،زنجیرهای تبدیل شده است.
رجوی با ترفند وفریب دولت مردان امریكایی، شبكه تروریستی افسارگسیخته جهانی تشکیل داده است.
در شرایطی که میلیون ها ایرانی مقیم خارج کشور با اعلام تنفر وانزجار از همسویی وهمفکری با فرقه تروریستی رجوی خود داری می کنند ، جای بسی تأسف است که کشور های ذیربط در دادن آگاهی وشناخت به شهروندان خود کوتاهی می نمایند وآنان را از مسیر انحراف وهمسویی با تروریست های فرقه گرا باز نمی دارند.

خروج از نسخه موبایل