خرج کردن ارثیه ایدئولوژیک عمرو عاص

خرج کردن ارثیه ایدئولوژیک عمرو عاص
ایران دیدبان
ادعای قطع سهمیه غذا و دارو و سوخت ساکنان اردوگاه اشرف که از سوی مجاهدین این روزها به ابزاری برای مظلوم نمایی و پیش برد مقاصد گروه تبدیل شده است ، آن قدر ناشیانه مطرح گردیده است که حتی یک نفر نیز در این رابطه نه به تأیید پرداخت و نه تکذیب کرد و نه حتی سئوال کرد که اصل این ماجرا چیست.
هر گونه تحول در زمینه تهیه ارزاق برای مجاهدین ، موضوعی است که دولت عراق و وزارت بازرگانی و بهداشت این کشور باید در مورد علت آن توضیح دهند ، اما بر اساس اظهارات برخی از نظامیان نیروهای ائتلاف این مسئله مربوط به شکایتهایی است که مجاهدین در مورد ناپدید شدن دو تن از اعضای خود داشته اند که پس از آن نیروهای ائتلاف و دولت عراق تصمیم گرفته اند که مجاهدین رأساً برای خرید اقدام نکنند و نماینده نیروهای ائتلاف نیازمندیهای آنان را تأمین نماید.
این تمام آن چیزی است که مجاهدین با داد و هوار و جیغ های بنفش به عنوان قطع ارزاق و دارو از آن نام می برند و کاملاً مشخص است که آن چه قطع شده است ، دستهای آشکار مجاهدین بوده است که از این طریق و با استفاده از این فرصت در پی دخالت در امور داخلی عراق و تماس با گروههای تروریستی و بقایای بعث بوده اند.
تأمین اینگونه اقلام قانوناً بر عهده نیروهای ائتلاف بوده و تا کنون نیز این وظیفه خود در قبال مجاهدین را به بهترین نحو انجام داده اند، وانگهی اگر مجاهدین در عراق دچار هرگونه مضیقه و واکنشی از سوی مردم و دولت این کشور شوند ، نتیجه هم پیمانی با صدام بر علیه مردم عراق را می بینند.ضمن این که دولت و مسئولین عراق با متانت و صبوری که تا کنون نشان داده اند اثبات کرده اند که مایل هستند که مسئله اخراج این گروه از عراق با پیروی از یک روند قانونی و بدون آسیب رساندن به اعضای این گروه دنبال شود.
آنچه می ماند خرج کردن ارثیه ایدئولوژیک عمرو عاص برای رجوی مفقود الاثر است که بقایای وی ، آن را مصرف می کنند.
 

خروج از نسخه موبایل