نگاهی به اهداف ارتباط مستقیم

نگاهی به اهداف ارتباط مستقیم
ایران ‎دیدبان
دیدن برنامۀ ارتباط مستقیم در اردوگاه اشرف یکی از ضوابط تشکیلاتی است و همۀ نیروها موظف هستند که آن را نگاه کنند و در مورد آن گزارش بنویسند. لذا می‎توان این برنامه را ارتباط مستقیم با ساکنان اردوگاه اشرف دانست و فلسفۀ ادعاها و شعارهای عجیب و غریبی که شرکت‎کنندگان در این برنامه می‎دهند، از دل این ارتباط بیرون می‎آید. چرا که ادعاهای مجاهدین صرفاً مصرف داخلی داشته و به کار هیچکس جز برای روحیه دادن به همین تعداد که از همه جا بی‎خبر هستند نمی‎آید!
مؤید این کارکرد هم تعریف و تمجیدهای غلوآمیزی است که توسط شرکت کنندگان در این برنامه از اعضای سرخورده در اشرف می‎شود، که سراسر برای بالا بردن روحیۀ آنها و خنثی‎سازی تأثیرات منفی فرار اعضای اصلی باند رجوی به پاریس می‎باشد.
با این مقدمۀ کوتاه نگاهی داریم به سخنان مهدی ابریشم‎چی در برنامۀ ارتبط مستقیم 15/8/1380 که به‎عنوان بالاترین مهرۀ باقی‎مانده از باند رجوی، در آخرین لحظات، برای التماس از نیروها و سمپات‎های واخوردۀ اروپایی برای شرکت در تجمع بروکسل به صحنه آورده شده بود.
ابریشم‎چی برای روحیه دادن به نیروهای مأیوس و سرخوردۀ اشرف، فریب‎کارانه در مورد اهمیت جایگاه آنها داد سخن داد. در حالی‎که ساکنان اردوگاه اشرف به خوبی می‎دانند که نقطۀ ثقل این گروه در پایگاه فرماندهی این گروه در پاریس است و بارها به خاطر عدم درک جایگاه مریم در پاریس و به‎اصطلاح زحماتی که وی می‎کشد تحت فشار قرار گرفته‎اند و بند شرم و توبه‎نامه از عدم درک این جایگاه امضاء کردند.
اما ابریشم‎چی باز هم فراموش نکرد که از استیصال مجاهدین در برابر افشاگری‎های جداشدگان فغان برآورد و به لطایف‎الحیل و با آسمان و ریسمان به هم بافتن، تلاش کرد تا چهرۀ جداشدگان را تخطئه نماید.
در این رابطه دستگاه بی‎منطق و سرکوبگر مجاهدین یک تلفن که در دفاع از جداشدگان بود را قطع کرد و برای چندین دقیقه نمایش ابریشم‎چی به هم ریخت و معلوم شد چه کسی حتی طاقت شنیدن و پخش یک سؤال را ندارد!
از اینها که بگذریم ابریشم‎چی برای هزارمین‎بار ادعاهایی کرد که بد نیست این‎بار مجاهدین و شخص وی پس از اتمام تجمعی که در بروکسل دارند، به پاسخ‎گویی در مورد آنها بپردازد.
وی مدعی شد که:
الآن وارد فضایی شده‎ایم که از حمایت‎های دولت‎های اروپایی و امدادهای غیبی خبری نیست و رژیم در اوج انزوا در صحنۀ بین‎المللی و صحنۀ داخلی قرار دارد و همۀ دولت‎ها ماهیت این رژیم را شناخته‎اند و مشروعیت شعار سرنگونی رژیم که مقاومت آن را سر می‎داد اثبات شده است و کشورهای جهان راهی را که ما می‎خواستیم بیایند جلو آمده‎اند و از این رو شرکت در تظاهرات وجه سیاسی فوق‎العاده و متفاوت با دوران‎های گذشته دارد و…
بدیهی است که ابریشم‎چی این همه دروغ‎بافی را فقط برای جمع کردن چند نیروی بیشتر انجام می‎دهد، اما باید از وی و سایر بقایای باند رجوی پرسید که مگر این همان شرایطی نیست که شما تحقق آن را لازمۀ سرنگونی می‎دانستید:
– حمایت‎ها از رژیم برداشته شده است.
– رژیم در انزوای بین ‎المللی و داخلی قرار گرفته است.
– کشورهای جهان همان راهی را می‎روند که شما می‎خواهید!!
بنابراین اکنون دیگر چه عاملی برای عدم تحقق سرنگونی وجود دارد؟
اگر قرار داشن نام گروه در لیست گروه‎های تروریستی را برای هواداران از همه جا بی‎خبر و اعضای محبوس در اشرف بهانه می‎کنید که باید گفت وقتی به لحاظ محتوایی چنین شرایطی فراهم شده است، یک عامل شکلی و قطعاً غیر تعیین کننده، چقدر می‎تواند تأثیر داشته باشد که سرنگونی را به تعویق بیاندازد.
اعضای مستقر در اشرف که واقعاً چنین شعارهایی و نظایر آن برایشان علی‎السویه و تکراری است و هیچ فرقی هم برایشان نمی‎کند که چه شرایطی در بیرون حاکم باشد، تنها وضعیت ملموس برای آنها بی‎آیندگی در عراق است.
اما اگر رشوه بگیران اروپایی که در نمایشات مجاهدین شرکت می‎کنند، جرأت این را داشته باشند که در هر سرفصل، به جمع‎بندی ادعاهای مجاهدین بپردازند، مجبور به قبول این واقعیت خواهند شد که جیره‎خوار شارلاتان‎ترین گروه تروریستی هستند.
برگزاری تجمع در بروکسل نیز مانند همیشه بی‎نتیجه خواهد بود و آنگونه که مجاهدین ادعا دارند به‎عنوان بزرگ‎ترین تظاهرات تاریخی هیچ آبی برای آنها گرم نخواهد کرد، بلکه قطعاً به ضد خود تبدیل خواهد شد.
مجاهدین وقاحت را به آنجا رسانده‎اند که رسماً و علناً از فریب دانشجویان و دانش‎آموزان بلژیکی برای شرکت در این تجمع سخن به میان می‎آورند. در همین برنامه فردی به نام امیر مستقیماً گزارش جذب نیرو از بلژیکی‎ها را به ابریشم‎چی اعلام کرد و ابریشم‎چی نیز در یک فرار به جلو و برای پیشگیری از تأثیرات افشاگری‎های بعدی، مدعی شد که مسألۀ رژیم یک مسألۀ بین‎المللی است که همۀ مردم جهان باید در آن شرکت کنند!
در انتها ذکر یک نکتۀ دیگر در رابطه با این برنامه خالی از لطف نیست و آن این‎که پس از افشاگری ایران‎دیدبان در مورد دروغ‎هایی که مریم رجوی برای مظلوم‎نمایی در مورد جیرۀ ساکنان اشرف بیان داشته بود، مهدی ابریشم‎چی مجبور به عقب‎نشینی شد و حقیقت موضوع را برملا کرد و گفت که ما در ازای دریافت جیره باید پول بپردازیم و به‎همین خاطر نیاز به کمک مالی داریم!
این‎که معلوم است. باید پول بپردازید و دیگر از حساب‎های ویژۀ سیدالرییس خبری نیست. اما این همه اثبات همان استفاده از میراث ایدئولوژیک عمروعاص است.

خروج از نسخه موبایل