سه عضوسابق مجاهدین به‌آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند

سه عضو سابق گروه مجاهدین شامگاه چهارشنبه طی آیینی در کتابخانه‌مرکزی شهرداری اصفهان به اغوش خانواده هایشان بازگشتند.

در این آیین " قاسم باباصفری"،"بیژن شاه مرادی "و "حسین جنتی‌نژاد " که به همت خانواده‌هایشان از عضویت در گروه تروریستی مجاهدین خارج شده بودند، مورد استقبال قرار گرفتند.

مسئول انجمن نجات استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری در سخنانی دراین آیین گفت: از تیرماه سال ۸۲تاکنون ۹گروه از خانواده‌های این افراد توانسته‌اند با فرزندان خود در عراق ملاقات کنند.

" محسن هاشمی " افزود: طی این مدت حدود پانصد نفر از اعضای این گروه تروریستی توانسته‌اند از پادگان اشرف فرار کرده و به کمپ آمریکایی پناه برده و به‌همت صلیب سرخ و وزارت امورخارجه به‌آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.

وی از خانواده‌های شرکت‌کننده در این آیین خواست که با پشتکار و تلاش مضاعف پیگیر رها شدن فرزندان خود از دست این گروه تروریستی باشند.

اعضای جدا شده پس از دیدار اولیه با خانواده خویش در سخنانی گوشه‌هایی از سرگذشت خود و دیگر اعضای مجاهدین را برای خانواده‌هایی که همچنان در انتظار رهایی و بازگشت بستگانشان هستند، تشریح کردند.

این سه عضو سابق مجاهدین طی سالهای ۶۷تا ۷۹به عضویت این گروه درآمده بودند.

خروج از نسخه موبایل