تعبیر جدید ضرب المثل های قدیمی قسمت دوم”حرف ب””

تعبیر جدید ضرب المثل های قدیمی قسمت دوم حرف ب
حسن زبل، هفدهم آوریل
ضرب المثل :با خوردن سيرنشدي، با ليسيدن نميشي!
به سازمان مجاهدین وقتی که با حمایت و ارتش صدام نتونسته سرنگون کنه و حالا چشم به امریکا دوخته باید این ضرب المثل را گفت
ضرب المثل :باد آورده را باد ميبرد!
وقتی که سازمان هوادارانش و منابع مالی اش را از دست میده و مجبوره با کنسرت پول دربیاره باید بهش گفت باد آورده را….
ضرب المثل :با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه!
طرح راه حل سوم و رفراندم را از مریم رجوی که بشنوی باید بهش این ضرب المثل را گفت
ضرب المثل :بار كج به منزل نميرسد!
این ضرب المثل کلا به همه جای ارتش آزادیبخش و سازمان مجاهدین میخوره و هرجا خواستید میشه استفاده کرد
ضرب المثل :با سيلي صورت خودشو سرخ نگهميداره!
این ضرب المثل وقتی مجاهدین با چوب رژه میروند خیلی به درد میخوره
ضرب المثل :با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه!
ظهر میبنید که مجاهدین برای مردم ایران دل میسوزانند و شب به آمریکا میگویند حمله کن که بلافاصله باید این ضرب المثل را استفاده کرد.
ضرب المثل :بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست!
وقتی مبینی مریم رجوی تو نشست شورای اروپا بعنوان ناظر میشینه که هر کسی میتونه اینکار را بکنه و بعد باز هم میبینی که بین مردم هم جایی نداره با دلسوزی باید از این ضرب المثل استفاده کنید.
ضرب المثل :بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم!
وقتی در مقابل گزارش دیدبان حقوق بشر میگویند ما قبلا نقض کردیم حقوق بشر را ولی از بعد از حمله آمریکا آدمهای خوبی شدیم باید از این ضرب المثل استفاده کرد.
ضرب المثل :تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت!
اگه به هر دلیل پاهاتون رو توی اشرف بگذارید مفهوم این ضرب المثل دستگیرتون میشه
ضرب المثل :با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟
وقتی فرهنگ فحاشی و جیغ و داد مجاهدین را میبینی باید بهشون این ضرب المثل را یادآوری کنید.
ضرب المثل :بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد!
وقتی با آب و تاب خبر حمایت لردهای انگلیسی را از مجاهدین توی تلویزیونشون میگن این ضرب المثل را بکار ببرید.
ضرب المثل :بدعاي گربه كوره بارون نمياد!
به درخواست مجاهدین نه آمریکا حمله میکنه و نه تو عراق رژیم دلخواه اونا سرکار میاد.
ضرب المثل :به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم!
وقتی خواهر مریم برا تایید حرفهاش از برادر مسعود فاکت میاره میفهمید که این ضرب المثل بیخودی اختراع نشده.
ضرب المثل :بزك نمير بهار مياد — كنبزه با خيار مياد!
اینو خود مجاهدین در اشرف برای نفرات ارتش آزادیبخش استفاده میکنند.
ضرب المثل :به كيشي آمدند به فيشي رفتند!
خلاصه ای از تاریخچه مجاهدین در این ضرب المثل نهفته است.
ضرب المثل :بگير و ببند بده دست پهلوون!
شعار سرنگونی رژیم ایران با درخواست حمله آمریکا
ضرب المثل :بيله ديگ، بيله چغندر!
وقتی هواداران و اعضا شورای ملی مقاومت را میبینی این ضرب المثل تداعی میشه

خروج از نسخه موبایل