یک عضو سابق گروه تروریستی مجاهدین به آغوش خانواده‌ بازگشت

یک عضو گروه تروریستی مجاهدین در محیطی عاطفی و در میان ناباوری خانواده ای که بیش از 15 سال از فرزندشان بی خبر بودند،در تاریخ 29/7/84 در شهر مشهد به کانون خانواده‌اش بازگشت. غلامرضا یوسفی با سابقه 16 سال عضویت در گروه تروریستی مجاهدین،در میان اشک شوق خانواده اش و در فضایی همراه با نفرت از سرکردگان این گروه تروریستی، به اعضای خانواده و پدر و مادر سالخورده اش تحویل گردید.

خروج از نسخه موبایل