۲۵۰‬ نفر از بریده های مجاهدین در عراق گم شده‌اند

مسوولین سابق در هسته‌های تروریستی گروه مجاهدین که از عراق به اروپا گریخته‌اند،می گویند که در روزهای اخیر از سرنوشت ۲۵۰نفر از افراد این تشکل تروریستی که خواستار خروج از عراق با اولویت بازگشت به ایران بودند، خبری نیست.

آنها احتمال می‌دهند که این افراد یا دربازداشتگاههای مجاهدین در داخل پادگانهای تحت حمایت ارتش آمریکادرعراق گرفتار باشند و یا مشمول تسویه‌های درون سازمانی شده و به قتل رسیده باشند.

" مسعود- ق " فرمانده گروه منحل شده"رعد"درتشکیلات نظامی گروه تروریستی مجاهدین که پیشتر درمنطقه " ابوالخصیب " درجنوب عراق مامور اعمال تخریبی بوده است، روز سه شنبه در استکهلم پایتخت سوئد به خبرنگاران گفت که شدیدا نگران سرنوشت دوستان سابق خود در عراق است.

مسعود گفت که وقتی او و شمار زیادی ازافراد گروهش، عراق را ترک کردند، " رعد " نیز مانند بسیاری ازتشکیلات نظامی سابق مجاهدین در عراق ماهیت وجودی خود را از دست داد.

صلیب سرخ جهانی اخیرا در گزارشی رسمی اعلام کرد که در چند نوبت بازگشت داوطلبانه فریب خوردگان عضو گروه مجاهدین به ایران در ماههای اخیر، ۳۲۸تن آنان به نزد خانواده‌هایشان بازگشتند و عفو شدند.

مسعود گفت که یک سال پیش توانست از عراق فرار کند و پس از مدتها سرگردانی در کشورهای مختلف سرانجام از سوئد امکان اقامت مشروط بگیرد.

از نگاه اتحادیه اروپا که سوئد نیز عضو آن است، مجاهدین یک تشکیلات مخوف تروریستی است ولی آمریکا در برخوردی دوگانه به رغم شناسایی مجاهدین به عنوان یک گروه تروریستی، باآنها روابط بسیار نزدیکی دارد.

مسعود به خبرنگاران گفت که یک احتمال دیگر،انتقال۲۵۰تن‌افراد مفقود شده گروه مجاهدین به‌اردوگاههای ارتش آمریکا در عراق و استفاده از آنها برای عملیات تروریستی در داخل ایران و دیگر نقاط جهان است.

در بمب گذاریهای اخیر اهواز که به شهادت ۶نفرانجامید، نهادهای امنیتی ایران اسناد و مدارکی را ارایه کردند که نشان می‌دهد بمب گذارها از آن سوی مرز و از داخل عراق به اهواز آمده بودند.

روزنامه‌های حوزه خلیج فارس روز دوشنبه فاش کردند که آمریکا وانگلیس در جنوب عراق اردوگاههایی را ایجاد کرده‌اند که در آن آموزشهای تروریستی به افراد داده می‌شود.

به نقل از ایرنا

خروج از نسخه موبایل