اعتراف به دخالت در امور داخلی عراق

اعتراف به دخالت در امور داخلی عراق
ایران‎دیدبان
روزگاری که رژیم فاشیستی صدام بر سر کار بود، خبری از مزاحمینی که امروز با نام شبه‎نظامیان، توسط مجاهدین و هم‎پیمانان‎شان در عراق تخطئه می‎شوند نبود، چرا که صدام آنها را در گورستان‎های دسته‎جمعی خوابانده بود تا خیالش از جانب آنها آسوده باشد. مزاحمین جدید که بیش از 65 درصد مردم عراق را تشکیل می‎دهند یا در تبعید بودند و یا آنچنان تحت سرکوب و اختناق غیرانسانی و ددمنشانه‎ی عوامل بعثی بودند که جرأت اظهار نظر نیز نداشتند.
اما پس از سرنگونی صدام سر و کله‎ی مزاحمینی پیدا شده است که اگر بنا بود یک‎هزارم از آنچه صدام بر سر اکثریت مردم عراق آورد را پاسخ دهند، نمی‎بایست اکنون هیچ گروهی که وابستگی به صدام داشته و دارد در صحنه‎ی سیاسی عراق حضور می‎داشت، چه رسد به این‎که در پارلمان عراق و یا دولت جدید این کشور نماینده‎ای داشته باشد.
اکنون این بعثی‎ها و هم‎پیمانان آنان هستند که با شبه‎نظامی خواندن آنها، سعی و کوشش دارند تا سیاست حذف آنها را (هم‎چنان که سابق بر این صدام اعمال می‎نمود) ادامه دهند و با توجه به حساسیت‎هایی که امریکا در عراق دارد، بهترین بهانه برای فراهم آوردن شرایط سرکوب آنان را در این دیده‎اند که آنها را منتسب به ایران کنند.
دستگاه تبلیغاتی مجاهدین نیز که وظیفه‎ی اصلی خود در عراق را کم‎رنگ کردن نقش و جنایات اشغال‎گران و پنهان داشتن تجاوزات مکرر آنها به مال و ناموس مردم عراق می‎داند، بخشی از این تهاجم هماهنگ را بر عهده گرفته است.
از آنجا که مجاهدین می‎دانند تنها در صورتی که شیعیان عراق نابود شوند امکان حضور و ثبوت در عراق را خواهند داشت و در غیر این صورت باید به حضور نامشروع و غیرقانونی خود در عراق خاتمه دهند، بلندگویی برای اقلیت شکست خورده و بعثی‎های منافع از دست داده ایجاد کرده‎اند تا به هر وسیله ی ممکن، در برابر دولت عراق مانع ایجاد کنند.
به این منظور بقایای عقب‎مانده‎ی رجوی با جمع کردن چند فرانسوی و چرخاندن دو عراقی در میان آنها، دست به دامان مجامع بین‎المللی شده‎اند تا بر روی دولت عراق فشار آورند!
در این جلسه، یک عراقی به‎نام محمد حسین عوض، تنها راه بازگشت به شرایط گذشته را فشار مجامع بین‎المللی بر روی دولت عراق دانست، هم‎چنین ادیت کرسون حامی فرانسوی مجاهدین نیز خواستار بسیج مجامع بین‎المللی برای حمایت از مجاهدین شد!
جالب این‎که در یک فرافکنی آشکار و در حالی‎که مجاهدین شدیداً برای حفظ تشکیلات خود و ادامه‎ی بقاء، به ماندن در عراق نیاز دارند، از زبان حامی عراقی خود مدعی شدند که حکومت ایران از عراق برای خود سنگر دفاعی ساخته است!
در این جلسه حامی عراقی مجاهدین که سعی داشت لاعلاجی مجاهدین برای ماندن در عراق را توجیه کند و بر همین اساس به مسافرت فرانسه فرستاده شده است، به تشریح نقش و کمک‎های مجاهدین برای برقراری دموکراسی در عراق پرداخت!
در این جلسه یک فرانسوی نیز مدعی شد که خارج ساختن نام مجاهدین از لیست گروه‎های تروریستی، کمک بزرگی به پروسه ی دموکراسی در عراق خواهد بود!
در انتها مهدی ابریشم‎چی برای این که یک‎سره غیرایرانی بودن خود را اثبات کند و نشان دهد که آنها گروهی هستند که در عراق و توسط صدام به‎دنیا آمده‎اند و همانجا نیز از بین خواهند رفت گفت: « حضور مجاهدین در اشرف معنای استراتژیک دارد، چرا که مانعی بر سر راه خورده شدن عراق توسط ایران می‎باشند»!
برگزاری چنین جلساتی علاوه بر این‎که به بن‎بست رسیدن اقدامات مجاهدین در عراق برای نجات خود را نشان می‎دهد، مؤید گفته‎های نخست‎وزیر عراق است که اعلام داشت بر اساس گزارش نیروهای امنیتی عراق، مجاهدین در امور داخلی این کشور مانند یک گروه عراقی دخالت می‎کنند.

خروج از نسخه موبایل