فرو ریختن تابویی به نام ایران

فرو ریختن تابویی به نام ایران
ایران‎دیدبان
سال‎های متمادی است که دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین، برای انحراف افکار نیروهای تشکیلاتی خود و وادار نمودن آنها به اطاعت، به وارونه‎نمایی مسایل مربوط به ایران می‎پردازد.
حصاری از مسایل ایران به دور خود کشیده است، حصاری که یادآور دیوار آهنین شوروی برای جلوگیری از مواجهه‎ی مردم این سرزمین با دنیای آزاد بود.
در یک مقطع مجاهدین به بهانه‎ی مواجه شدن با مرگ و شکنجه، تلاش داشتند تا مبادا افراد پس از جدایی، به ایران بروند.
اما پس از برملا شدن اکاذیب آنها در این‎باره، تنها مسیر خروج افراد از اشرف را به‎طور اجتناب‎ناپذیر، ایران معرفی می‎کردند و با این اتهام که هر کس به ایران برود به سمت دشمن خواهد رفت، باز هم به قصد تأثیرگذاری بر تصمیم مستقل آنان و منصرف نمودن آنها از جدایی، واقعیت‎های مربوط به ایران را واژگونه تعریف می‎کردند.
گویی هر آنکس که به ایران باز می‎گردد، حکومت ایران کارتی برای استخدام وی صادر کرده و او را علیه مجاهدین به‎کار می‎گیرد، در حالی که ده‎ها نفر از کسانی که بازگشته‎اند، بدون این‎که کوچک‎ترین موضعی علیه مجاهدین گرفته باشند به سراغ زندگی خود رفته‎اند.
مثال بارز این پدیده که هر کس می‎تواند به‎راستی در مورد وضعیت خود در ایران تصمیم بگیرد، (حتی اگر زندانی باشد) تفاوت میان عمل‎کرد آقای جمیل بصام با آقای خدابنده است که نیاز به تشریح ندارد.
در عرصه‎ی دیگر، مجاهدین ایرانیانی که طی سال‎های گذشته به ایران تردد داشته‎اند، و روند رو به افزایش این پدیده را شدیداً تحت حمله قرار داده و آنان را نیز خائنان و بریدگان و وادادگان می‎خوانند.
اما مجاهدین در ادامه‎ی تابوسازی‎های خود علیه ایران، به نیروهای تشکیلاتی بسنده نکرده و حتی افراد غیرایرانی و شخصیت‎های سیاسی و دیپلماتیک و کشورها را از مذاکره و گفت‎وگو با ایران منع کرده و نزدیکی به ایران را نادرست می‎دانند.
در روزهای اخیر دستگاه منگول تبیلغاتی مجاهدین، شانتاژهایی را علیه محمود المشهدانی و اسکات ریتر به‎راه انداخته‎اند، مبنی بر این‎که آنان پس از رفتن به ایران، دچار دگرگونی و تغییر رویه شده‎اند!؟
رهبران مجاهدین که تاکنون تلاش داشتند فقط نیروهای خود را با روی‎کردی استالینیستی، تحت سانسور و اختناق قرار دهند و از مواجهه‎ی آنان با جهان آزاد، جلوگیری به‎عمل آورند، اکنون به این نتیجه رسیده‎اند که برای خوراندن جعلیات‎شان به رسانه‎ها و طرف حساب‎های خارجی، باید از مسافرت و تردد هر شخصیتی به ایران جلوگیری کنند و علیه آن شانتاز به‎راه بیاندازند.
اما علت این که دار و دسته‎ی رجوی این‎چنین از به ایران رفتن هر کسی می‎ترسند، همانا ترس و وحشت از برملا شدن تمامی فرافکنی‎ها و دروغ‎هایی است که برای قابل پذیرش بودن مواضع خائنانه‎شان برای نیروها و اعضای این گروه تولید می‎کنند.
شایان یادآوری است که آقای اسکات ریتر، چندی پیش بی‎اعتباری دعاوی باند مجاهدین در مورد این‎که آنان برای اولین‎بار اطلاعاتی در مورد نیروگاه نطنز ارائه داده‎اند را افشاء نمود.
 

خروج از نسخه موبایل