همکاری فرقه مجاهدین با تجزیه طلبان عرب

همکاری فرقه مجاهدین با تجزیه طلبان عرب
بنابر اظهار نظر احمد مزارعی یکی کارشناسان جنبش چپ در اتاق پالتاکی اتحاد انقلابی، سازمان مجاهدین به دستور آمریکا با نیروهای تجزیه طلب عرب در خوزستان همکاری دارد. احمد زارعی در ادامه گفت که سند این همکاری بر روی سایت های وابسته به جریان های تجزیه طلب وجود دارد. این بحث در اتاق پالتاکی اتحاد انقلابی در 12 دسامبر 2005 صورت گرفته است.
سایت آوا در تماس با محمد حسین سبحانی یکی از کارشناسان امور مجاهدین، نظر وی را در مورد این خبر جویا شد. او گفت:
همانطور که می دانید سازمان مجاهدین در سابقه خود همکاری مزدورانه با رژیم صدام حسین را دارد و در حالیکه مردم ایران برای فرار از موشک های شلیک شده رژیم صدام حسین به دنبال پناهگاهی بودند، مهدی ابریشمچی و عباس داوری عضو هیئت اجرایی سازمان مجاهدین به نمایندگی از مسعود رجوی محل پل ها و مراکز اقتصادی و سد ها و مراکز آب و برق ایران را به ارتش صدام حسین و مقامات امنیتی رژیم صدام حسین می دادند تا آنها با دقت بیشتری مردم ایران را بمباران کنند. همچنین در مرزها شبکه شنود بی سیمی و جاسوسی برپا کرده بودند، تا رژیم صدام حسین بتواند در جنگ علیه سرزمین و مردم ایران پیروز شود و خرمشهر را محمره بنامد. بنابراین خبر همکاری سازمان مجاهدین با نیروهای تجزیه طلب عرب که مورد حمایت خارجی نیز می باشند، قابل پیگیری و ارزیابی می باشد و چنین خبری نمی تواند از واقعیت به دور باشد.
به نقل از کانون آوا

خروج از نسخه موبایل