افشاگری جدا شده ها و افسار پاره کردن رجوی ها

دستگاه تبلیغاتی رجوی دشمنی دیرینه و کینه حیوانی خود را باز هم نسبت به جدا شده ها نشان داد و سعی می کند همه را از دم تیغ فحش و ناسزا بگذراند و حاضر نیست قدری کوتاه بیاید . تمام مشکل سازمان در این است که چرا وقتی فردی از سازمان جدا می شود عنوان می کند که عضو سابق سازمان بوده است ، مگر غیر از این است وقتی فردی عمر خود را با بیست یا بیشتر از آن را در سازمان تلف نموده چگونه می تواند مدعی شود که در سازمان نبوده است ؟ سازمان چه انتظاری دارد که افراد سالیان عمر خود را به فراموشی بسپارند ؟ اینکه افراد عنوان می کنند عضو سابق سازمان بودند چه ترسی در مناسبات ایجاد می کند ؟ آیا گفتن این حرف مبنی بر عضو سابق سازمان بودن از ارزشهای کشکی و پوشالی سازمان کم می کند ؟ البته سازمان بهتر از هر کسی می داند که هر چقدر هم بخواهد نفرات جدا شده را مورد توهین و فحش و ناسزا قرار بدهد باز نمی تواند عمر تلف شده این افراد را پنهان کند . سازمان و تشکیلاتش به غایت پوشالی می باشد و حتی حاضر نیست فرد و یا رسانه ای به آنان انتقاد کند و یا مصاحبه ای با نفرات جدا شده انجام دهد اگراین کار انجام شود حتی دوستان نزدیک شان مورد حمله قداره به دستان رجوی قرار خواهند گرفت . بطور مثال می توان به شبکه ایران اینترنشنال اشاره نمود که توسط عربستان حمایت مالی می شود و حتی چندین برنامه سازمان را به طور زنده پوشش داد وقتی با آقای خدابنده مصاحبه نمود مورد شدیدترین توهین و افترا از طرف سازمان قرار گرفت که چرا با فردی به نام خدابنده که خودش را جدا شده از سازمان معرفی نموده مصاحبه انجام داده است ؟
چطور می توان این اتهام زنی را توجیه نمود؟! اقدام رجوی دقیقاٌ ماهیت ضد انقلابی دارد که هر کسی با ما نباشد باید دشمن معرفی شود و حتی هیچ فردی هم حق انتقاد از سازمان و رجوی زن باره را ندارد . باید از رجوی زن باره تعریف و تمجید نمود . سازمانی که حتی حاضر نیست به هیچ کس حتی به نیروهای خود پاسخگو باشد چگونه می تواند دم از آزادی خواهی و شعار دموکراسی بزند ؟ تمام این شامورته بازی های دستگاه تبلیغاتی رجوی به این خاطر است که هرگز کسی نباید به مناسبات سازمان نزدیک شود .
اما چیزی که بسیار مشهود است افشاگری جدا شدگان دقیقاٌ به خال خورده است که این گونه رجوی ها مانند مار به خودشان می پیچند و اکنون مسیری را شروع کرده که هر هفته باید یکی از نفرات جدا شده که دست به افشاگری می زند را مورد توهین و ناسزا قرار بدهد و فکر می کند که می تواند از این طریق افراد جدا شده را نزد خانواده ها خراب کنند چون رجوی برای اخاذی و درگیر کردن خانواده ها کیسه گشادی دوخته بود. وقتی خانواده ها به ماهیت رجوی ضد ایرانی پی بردند دیگر حنای انقلابی گری وی رنگی نداشت و برای همه مشخص شد که رجوی کسی نیست که حامی آنان باشد چون وی با دشمن مردم ایران همکاری نموده است . به همین خاطر اکنون کینه حیوانی خود را علیه جدا شدگان نشان می دهد و هر روز در سایت های مسخره خود یکی از جدا شدگان را مورد توهین قرار می دهد .
اکنون هم برای هزارمین بار به رجوی های کودن و تهی مغز خواهیم گفت که هر چقدر می خواهید بر علیه جدا شدگان صفحه سیاه کنید و به لجن پراکنی ادامه دهید ولی چیزی که در داخل کشور مشهود است حتی خانواده ها هم چشم دیدن شما را ندارند و همه شما را به اسم مزدور و جاسوس و خیانت کار به میهن می شناسند .
چیزی که کاملاٌ مشخص است اکنون با توجه به افشاگری جدا شدگان مریم قجر هر روز سعی می کند در اشرف سه سرش را به در و دیوار بکوبد و برای اعضای ناآگاه خود نشست توجیهی بگذارد و اندر باب به اصطلاح خیانت جدا شدگان روده درازی کند ولی چیزی که کاملاٌ مشخص است دیگر حنای وی رنگی نداشته و حتی دوستان رسانه ای شان هم به آنها پشت کردند .
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل