“رابرت وود” هم باندازه ی مجاهدین خلق، بی شرم است

در زمانی که آمریکا اقلا از نظر نظامی و سیاسی شکست تاریخی بزرگی را در سوریه خورده ، “رابرت وود” بعنوان نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد با زدن اتهامی به دولت سوریه که هم تازگی ندارد و هم بارها مورد تکذیب مراجع ذیصلاح قرار گرفته ، درخواست مجازات بشار اسد را کرده ونشان داده که باندازه ی مجاهدین خلق، دروغگو و بیشرم است!
سخنان این نماینده ی امپراطور خونریز جهانی را که وارد دوران پیری و فرتوت شده، از رسانه های رجوی میخوانیم :
” رابرت وود، نماینده آمریکا طی سخنانی در جلسه کمیته اول مجمع عمومی درباره جنایتهای رژیم اسد در سوریه گفت:‌ ما استفاده مکرر رژیم اسد از تسلیحات شیمیایی علیه مردم کشورش را فراموش نکرده‌ایم. این رژیم به‌خاطر جنایتهایش مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. اقداماتی که این رژیم به آن دست‌زده است نقض آشکار کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی است. سوریه به معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای به‌دلیل ساختن یک رأکتور مخفی پلوتونیوم پایبند نیست “.
مدارک متقن تری نشان داده است که این بازی های شیمیایی بدست ” کلاه سفیدها ” که توسط دولت انگلستان وبا همکاری شرکایش سازمان یافته بود ودرمقر گروه های تکفیری حضور داشتند ودارند، انجام شده وفیلم های قلابی آنان است که در رسانه های سلطه گران بنمایش گذاشته شده و دولت سوریه را بکار ناکرده متهم ساخته اند.
بعبارت دیگر، دراین مسئله مدعی، شاهد و قاضی حکم واحد را دارند و مسلم است که هراقدامی دراین مورد غیرقانونی بوده و در تحلیل نهائی آمریکا قادر به انجام عملی دراین مورد نشده و بی جهت است که به سازمان مجاهدین خلق وعده های شیرین میدهند!
بازهم :
” نماینده آمریکا در این جلسه گفت: تکرار می‌کنم، این کشور می‌تواند هر روز انکار کند که هیچ اقدامی علیه مردم خودش در رابطه با تسلیحات شیمیایی انجام نداده است. تمام دنیا می‌داند که این چیزی غیر از دروغ نیست “.
تنها خود سوریه نیست که این اتهامات را رد میکند.
تمامی منابع مستقل و کسانی که با ملت سوریه دشمنی ندارند این ادعای دروغ را قبول ندارند و برعکس، اغلب تصور میکنند که اگر کاری انجام شده ، توسط گروه های تکفیری دست ساز هیئت حاکمه ی آمریکا و دوستان ریز و درشتش بوده و یا صحنه سازی های ” کلاه سفیدها ” بوده است.
مشکل سیستم آمریکائی درطرح ادعاهایش این است که آنقدر دروغ گفته که به چوپان دروغگو تبدیل شده وخوف این را دارم که اگر زمانی هم دولتی دست به جنایات شیمیایی زده باشد وخبرش توسط آمریکا و مجاهدین خلق ( مجاهد کدام خلق؟) اعلام گردد، اکثریت مردم جهان این خبر را دروغ نامیده و جدی نگیرند!
سعید

خروج از نسخه موبایل