اسامی افراد بازگشتی در تاریخ 24 دی 1384

اسامی افراد بازگشتی در تاریخ 24/10/84
خبر نگار انجمن نجات از مهر آباد گزارش داد، 4 نفر از اعضای جدا شده فرقه رجوی که مدتها تحت فشار های فرقه بو ده اند اخیراً از اردوگاه اشرف گریخته و پس از مدتی حضور در کمپ آمریکاییها، مستقر در عراق ، با مساعدت صلیب سرخ ، بوسیله یک فروند هواپیما در تاریخ 24/10/84 ، ساعت 14 به وقت محلی به خاک میهن بازگشته و مورد استقبال قرار گرفتند.اسامی آنان بشرح ذیل می باشد:

1- سجاد  افسری
2- عثمان  امینی
3- نصیر  حیدری
4- جابر  مجدمیان
 
خبرنگار ما اعلام می دارد این افراد به محض ورود ، همگی بر این مطلب اظهار نظر داشته که جو یأس و نا امیدی در فرقه رجوی حاکم بوده و همه افراد به دنبال راه گریزی هستند که از این فرقه جدا شوند. و به زودی نیز تعداد بیشتری از این افراد ، که خواستار بازگشت به میهن هستند به خاک کشور قدم خواهند گذاشت.
آنها همچنین اظهار داشتند این سئوال در ذهن همه متصور است که ، در این شرایط سخت چرا مسئولین فرقه یا مخفی شده و یا به اروپا گریخته اند ؟!
همچنین این عده اعلام نمودند با توجه به معلوم شدن این موضوع که رجوی در بازداشت آمریکاییها به سر می برد ، خواستار محاکمه وی به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت، در دادگاهی بین المللی هستند.
قابل ذکر است اخبار تکمیلی از ورود این افراد متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

خروج از نسخه موبایل