شما مجاهدین درقسمت اعتراضات آرام مردم، حضوری نداشتید

یکی ازعمله های رجوی که مجتبی قطبی نام دارد متن کوتاهی را منتشر کرده که از تیتر آن ” ‌مهر تابانِ خلق ایران همیشه در پشت ابرها نهان نخواهد ماندَ ” اصلا نمیتوان سر درآورد.
آیا این مهر تابان، چیزی شبیه ” مریم تابان ” است که درادبیات باند رجوی متداول است؟
درهر صورت، اوبه نوشته ی خود چنین ادامه داده است :
” در طی چند روز گذشته، همه رسانه های ریز و درشت، از “آیت الله بی بی سی” گرفته تا دیگر رسانه های مربوط به سلطنت طلبان، تا رسانه های گروههای «اپوزوسیون» دست ساخته رژیم در اقصی نقاط دنیا، سعی میکنند که نقش مجاهدین و مقاومت را کمرنگ و دستآوردهای قیام را به نفع خود مصادره کنند “.
احتیاجی بزحمت اینها نبود وما بعنوان ساکنین کشور، شمه هایی ازاین اعتراض مردم وحرف هایشان را شاهد بودیم وعدم حضور مجاهدین در صفوف مردم صلح جو ومطالبه گر و حتی درسطح یک شعار وعکس وتصویر را هم دیدیم!
اما اینکه درمیان اغتشاش گران وآدمکشان حضور داشته باشید، بلحاظ اینکه بعنوان شهروندان مدنی بهمراه انان نبودیم، نمیتوان حضور مجاهدین را قبول یا رد کرد!
البته ازاین نقطه نظر که سازمان رجوی رسما اعلام کرده که درایجاد آتش سوزی ها ومردم کشی ها نقش درجه اولی داشته، ما چاره ای جز قبول این اعترافات آنها نداریم و اینرا هم میدانیم که این اغتشاشات که سازمان خود را مفتخر به ایجاد آن کرده است ، برعلیه این اعتراضات مدنی بوده و کم وبیش سبب بدنام شدن آن میشود والبته ازمجاهدین خلق توقعی غیر ازاین نیست!
همچنین :
” ولی فقیه هم بارها و به عناوین مختلف به نقش مجاهدین اعتراف کرده و گفت: “مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که این شرارتها انجام بگیرد “.
بله شما در فضای مجازی وتلویزیون نفاق افکن وکینه ورز خود با تمام قوا فعال بوده وازمردم میخواستید که تمام دوایر دولتی را ( اموال بیت المال را) به آتش کشیده ونابود کنند و هرکسی که این حرف را درمورد شما زده، کاملا حقدار و مطلع بوده است.
من بشخصه ایمان دارم که وظیفه ی شما کشاندن اعتراضات حق طلبانه ی مردم به شورش کوری که نتیجه اش میتواند به جنگ داخلی هم منجر شود، بوده ودراین خصوص نبود لیدرها وسخنگویان ورزیده از طرف مردم، مزید برعلت است!
همینطور :
“سپاه سرکوبگر پاسداران در مورد کشته شدن سه مزدور خود گفته بود: “نحوه شهادت هر سه شهید بزرگوار نیز همانند ترورهای دهه ۶۰ به دست منافقین است. به طوری که در کمین و ایجاد حلقه محاصره، به وسیله سلاح سرد به شهادت رسیدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم هم روز گذشته اعتراف کرد که تعدادی از آشوبگران متصل به منافقین دستگیر شده‌اند…”.
پس شما قبول دارید که درکشتار پاسداران دست داشته اید!
درمورد کشتار مردم چطور؟!
وآیا نام این کار ترور وسابوتاژ نیست ؟
ضمنا، اگر مسئولین اعلام کرده اند که کسانی از وابستگان یا مزدبگیران مجاهدین خلق دستگیر شده اند، تعداد، کیفیت وصحت وسقم آن بزودی روشن شده ودرمورد کارهایتان اطلاعات دقیق تری داشته وبه قضاوت خواهیم نشست.
سعید

خروج از نسخه موبایل