عزای فرقه رجوی از انتصاب جانشین موگرینی

با روی کار آمدن جوزب بورل، اسپانیایی حامی برجام به جای خانم موگرینی در سمت مسئول سیاست خارجه ی اتحادیه اروپا، فرقه رجوی که همواره از تعامل ایران و اروپا عذاب می کشند، حضور این سیاستمدار چپ گرای اسپانیایی را برنتابیده اند و در بدو انتصاب او به این سمت شروع به لجن پراکنی های رجوی گونه علیه او کرده اند.
از تخریب اعتقادات کمونیستی او گرفته تا حمایتش از ایران و ونزوئلا که از نظر این فرقه جنایتکار تروریست محسوب می شوند عناوینی شده برای نفرت این فرقه رو به اضمحلال از آقای جوزب بورل.
جایگزینی جوزب مورل در این سمت، عزل و نصب ها در کابینه ترامپ و طرح استیضاح ترامپ، بیان گر سیاست شکست خورده آمریکا و متحدانش در اروپا و خاورمیانه است. این ها همه به مثابه آب در هاونگ کوبیدن چندساله ی مریم رجوی و بازهم شکستی مفتضحانه پس از آن همه وعده های محقق نشده او به اربابان و هوادارانش هست.
مریم رجوی در چند سال اخیر حامیانی مانند جان مک کین، عاصمه جهانگیر و اخیرا هم جان بولتون را از دست داد و شکست های بزرگی را نیز متحمل شد. اما با تکیه بر بی ارادگی و بی فکری ای که در اعضاء و هوادارانش سراغ داشت آن ها را به افزایش تحریم ها برای گسترش فشار اقتصادی بر مردم ایران و متعاقب آن شیوع اعتراضات سراسری دلگرم کرده بود.
پروژه ورود و مداخله اغتشاشگران دست پرورده مجاهدین به صحنه ی اعتراضات برحق مردمی، که نسبت به برخی ناملایمات و سوء مدیریت های منجر به شدت گرفتن فشارهای اقتصادی ناراضی بودند، پروژه مشترک و شاید آخرین تیر در کمان مریم رجوی و اربابانش بود که باهوشیاری ملت در کوتاهترین مدت شکست خورد.
شکست های مکرر مستکبرین و نوکرانشان در مواجه خصمانه علیه این ملت، آن ها را مهره چینی های نسبتاً مورد رضایت ایران برای بازگشت سرخورده به میز مذاکره نموده و این بار هم فرقه رجوی بازنده اصلی میدان در نگاه ایرانیان است.
سالاری

خروج از نسخه موبایل