مراسم اعزام واحد بلغاری انتظامات قرارگاه اشرف

مراسم اعزام واحد بلغاری انتظامات قرارگاه اشرف
خبرگزاری بلغارستان، بیست و نهم مارس
بلغارستان طی مراسمی رسمی در روز چهارشنبه، اولین واحد غیر جنگی خود را به ماموریت گارد کمپ پناهندگی اشرف ارسال می نماید.
نخست وزیر، وزیر دفاع، مقامات وزارت دفاع و ارتش، خانواده ها و دوستان سربازان در این مراسم در کازانلوک در جنوب بلغارستان شرکت خواهند نمود.
پارلمان بلغارستان تصمیم دولت این کشور مبنی بر ارسال 155 سرباز برای انتظامات کمپ اشرف در عراق در هفتاد کیلومتری بغداد را تایید نموده است. ماموریت این واحد در عراق به مدت یک سال می باشد.
این حرکت ماه ها بعد از تصمیم بلغارستان مبنی بر خارج کردن 450 سرباز توپخانه سبک خود از این کشور عربی انجام می گیرد. بلغارستان سیزده سرباز و شش غیر نظامی از دست داده است.
این ماموریت غیر جنگی ارتش حدود هشت میلیون دلار برای بلغارستان هزینه خواهد داشت.

خروج از نسخه موبایل