اطلاعیه کانون آوا در مورد کنسرت خانم مرضیه

"فریبا هشترودی اعلام کرد، عضو شورای ملی مقاومت نیست"

کانون آوا به اطلاع می رساند در ساعت 20.30 دقیقه روز 17 آوریل 2006، گروهی از اعضای جداشده از سازمان مجاهدین برای شرکت در کنسرت خانم مرضیه به سالن المپیاد شهر پاریس رفتند، اما متاًسفانه برگزار کنندگان این کنسرت، بر خلاف آگهی های تبلیغاتی که در این مورد پخش شده بود، یک شرکت اروپایی نبود، بلکه مشخصاً سازمان مجاهدین آن را اداره می کرد.

اعضای جداشده سازمان مجاهدین در حالیکه بلیط این کنسرت را از قبل تهیه کرده بودند با کمال تعجب با تعدادی از مسئولین این سازمان مواجه شدند که مانع ورود آنها به این جلسه می شدند، تا جاییکه برای پیشبرد هدف خود از الفاظ رکیک، توهین و دشنام استفاده می کردند.

اعضای جدا شده مجاهدین ضمن اینکه حق طبیعی خود می دانستند که در کنسرت خانم مرضیه به عنوان ایرانی دوستدار هنر شرکت کنند، به این عمل ضد دمکراتیک سازمان مجاهدین خلق اعتراض نموده و بیش از یک ساعت در مقابل جمعی از مردم دست به اعتراض و افشاگری زدند.

ما به مسئولین سازمان مجاهدین نحوه برخورد خشونت آمیز آنها را یادآوری کردیم که شما که در خاک اروپا، و در جلوی مردم، اینچنین بی ادبانانه، تحقیرآمیز و خشن صحبت می کنید، روشن است که در پنهان، در زندان های انفرادی در قرارگاه اشرف و زندان ابوغریب عراق با اعضای منتقد و ناراضی، در پنهان چه کرده اید و چه خواهید کرد؟ تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم با دیدن این صحنه ضد دمکراتیک و برخورد اعضا ومسئولین سازمان مجاهدین دچار شگفتی و تعجب شدند.

در این هنگام که اعضای جداشده با افراد مجاهدین در حال گفتگوی افشاگرانه بودند، یکی از اعضای شورای ملی مقاومت، خانم فریبا هشترودی به محل ورودی سالن نزدیک شد و اعضای جداشده مجاهدین از خانم هشترودی در حالیکه بلیط های ورود خود به جلسه را نشان می دادند، سوال کردند:

خانم هشترودی چرا به ما اجازه ورود به جلسه را نمی دهند؟

ایشان با نارحتی پاسخ داد:

"اینها کار بدی می کنند."

سپس اعضای جداشده سوال کردند:

خانم هشترودی مگر شما عضو شورای ملی مقاومت نیستید، شما بفرمایید که اجازه بدهند.

ایشان مجدداً با لحنی که نشان از نارضایتی وی بود، گفت:

"من عضو شورای ملی مقاومت نیستم"

سپس اعضای جدا شده مجاهدین ضمن استقبال از گفته وی مبنی بر اعلام خروج از شورای ملی مقاومت، از وی خواستار شدند که این فضای غیر دمکراتیک را به آقایان منوچهر هزارخانی و مهدی سامع و دیگر اعضای شورای ملی مقاومت اطلاع دهند که به چه دلیل حداقل مناسبات دمکراتیک در برگزاری یک کنسرت هنری رعایت نمی شود؟

لازم به یادآوری است که هنگامیکه خانم هشترودی در حال گوش دادن به سخنان اعضای جداشده بودند، یکی از مسئولین سازمان مجاهدین به نام محمد علی خادمی تلاش کرد، وی را به سمت داخل سالن هدایت کند که ایشان با عصبانیت به فرد نامبرده اعتراض نموده و گفت:

"به من دست نزنید."

کانون آوا به اطلاع می رساند که هدف اعضای جداشده مجاهدین از شرکت در کنسرت خانم مرضیه بدین دلیل بود که اعتقاد دارند، ایشان یک خواننده ملی است.خانم مرضیه نزدیک به پنجاه سال است که در صحنه هنر اصیل ایران حضور برجسته ای دارد و او نه در انحصار رژیم شاه بوده و نه در انحصار رژیم جمهوری اسلامی است، بنابراین در انحصار گروه تروریستی مجاهدین خلق نیز نخواهد بود. مرضیه به تمامی مردم ایران تعلق دارد و ما نیز جزئی کوچک از مردم ایران هستیم.

در انتها کانون آوا اعلام می دارد که با توجه به برخورد غیر دمکراتیک سازمان مجاهدین، و همچنین مشاهده عمیق تر روابط بسته در این سازمان، از این پس در مجامع عمومی که سازمان مجاهدین از عموم برای شرکت در این جلسات دعوت به عمل می آورد، براساس حق دمکراتیک خود بطورمسالمت آمیز شرکت خواهد کرد و در این جلسات گوشه هایی از روند استبدادی و غیر دمکراتیک حاکم بر سازمان مجاهدین و روند زندان سازی و زندان بانی در سازمان مجاهدین را بیان خواهد کرد.

کانون آوا

18.04.2006

خروج از نسخه موبایل