رهبر سازمان مجاهدین در مورد معامله قرن چه موضعی گرفت؟

وقتی ترامپ داستان معامله قرن را برای جهان تعریف نمود مبنی بر اینکه وی با همکاری صهیونیست ها کمر به نابودی فلسطین برداشته همه متعجب شدند. از سازمان ملل متحد تا اتحادیه عرب و بسیاری از کشورهای مختلف جهان به مخالفت با این طرح پرداختند . اما در این میان کشورهایی که مانند میمون به دنبال ارباب خود هستند از طرح کثیف معامله قرن حمایت کردند که می توان به کشور عربستان و شیوخ مرتجع عربی پرداخت .
اما چیزی که می توان به آن اشاره نمود همه سازمانهای به اصطلاح مدعی دمکراسی در این باره سکوت اختیار کردند و یادشان رفته که کشوری به نام فلسطین وجود دارد . در این باره نیز می توان به فرقه تروریستی رجوی اشاره نمود که کمک های زیادی به سازمان و به خصوص به رجوی نموده بود ولی آنان اکنون هیچ موضعگیری نکرده و سعی دارند با سکوت کردن از معامله کثیف قرن ترامپ عبور نموده و به اربابان منطقه ای خود این پیام را بدهند تا هر کجا که باشد در نوکری کردن آماده هستند .

 

رجوی تروریست در نشست های سازمانی در اشرف همیشه از سازمان فتح و اینکه در آنجا بوده تعریف می کرد ولی همین فرد به محض ازدواج آقای یاسر عرفات در سال 1991 چنان فحاشی به وی می نمود که سابقه نداشت. از پیرمرد زن ذلیل گرفته تا اینکه چرا در دوران پیری زن گرفته است؟ انگار به انقلاب طلاق وی توهین نموده است چون رجوی زن باره در مناسبات همیشه عنوان می داشت که باید زن و زندگی را طلاق داد تا انرژی های فرد برای سرنگونی در جهت خدمت به رهبری ( رجوی ) قرار بگیرد و به همین خاطر با ازدواج یاسر عرفات تمام پنبه ای که بافته بود رشته شد و از بین رفت و دیگر صحبتی از یاسر عرفات نشد و همیشه او را مورد توهین قرار می داد. این کار رجوی تروریست یعنی اوج حقارت و پستی و نامردی که نمک را خورده و نمکدان را شکسته است .

وقتی محمود عباس در کنار صهیونیست قرار گرفت هیچ وقت اعتراض نکرد مبنی بر اینکه حقوق فلسطینیان نقض شده است و از طرف دیگر برای خوش خدمتی به اسرائیل غاصب وقتی غزه مورد بمباران قرار می گرفت سکوت نموده تا مبادا صهیونیست ها ناراحت شوند .
اکنون هم در مورد معامله کثیف قرن باید گفت که سکوت مریم رجوی فرصت طلب به خاطر همسویی با اسرائیل و لابی های جنایت کار غربی است و از طرف دیگر با عدم موضعگیری سعی دارد هوای شیوخ مرتجع عربستانی را داشته تا از دلارهای نفتی آنان استفاده کند یعنی فروختن شرافت نداشته.
این همه شعار فلسطین دادن و استفاده از امکانات شان در گذشته آیا نباید اکنون که در شرایط سخت قرار دارند یادی کرد ؟ این همه پز به اصطلاح آزادی و شعار فلسطین دادن چه شد ؟ معلوم می شود که رجوی تمام حمایت های صوری اش از فلسطین و آرمان شان سرکاری بوده است و اینکه قصد سوء استفاده داشته است و حتی معامله کثیف قرن صدای محمود عباس را در آورده ولی از مریم رجوی صدایی در نیامد .
عکس یادگاری گرفتن کنار یاسر عرفات همش سرکاری بوده و بیشتر جنبه نمایشی داشت چرا که وقتی موقع پرداخت بها می شود رجوی سوراخ موش کرایه کرده و سکوت پیشه می کند تا شاید بعد از گذشت چند روز داستان به فراموشی سپرده شود و حتی جرات ندارند به اعضای خود داستان معامله کثیف قرن را بگویند چرا که فکر می کند اعضای بی زبان شان به حرف آیند و سئوال نمایند که داستان فلسطین در کجای ایدئولوژی رجوی زن باره قرار دارد ؟
اما چیزی که بسیار نمود بیرونی دارد ماهیت ضد انقلابی فرقه تروریستی رجوی است. آنان سعی دارند در همسویی با صهیونیست ها و شیوخ مرتجع عربی و لابی های جنگ طلب غربی این پیام را بدهد که در هر کار جنایت کارانه ای در کنار آنان می باشند و او را به حساب بیاورند اما با تمام بالا و پائین پریدنهای میمون وارشان غرب او را به رسمیت نمی شناسد و هم چنان متوجه شده که اگر فرقه تروریستی رجوی دم از به اصطلاح دمکراسی می زند فریبی بیش نیست و ماهیت اصلی شان عوض شدنی نیست .
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل