با این استدلال باند رجوی، جبهه ی متحد جای دیگر است

در نوشته ی رسوای باند رجوی که ” جبهه ی متحد کرونا و حکومت بر علیه مردم ” عنوان یافته، استدلال های متناقضی مطرح شده که بهتر دیدم نوشته ی خودشان را نقل کرده و تضادهای مربوطه را بطور مختصر و مفید روشن سازم.
درنوشته ی مورد نقد آمده است :
” در تمام کشورهای درگیر با این ویروس کشنده همسویی و همکاری بین دولتها و مردم چشمگیر است و نظام ولایت تنها جایی است که در این مورد مردم رو در روی حاکمیت قرار دارند. نتیجه این که : اگر در کشورهای دیگر کرونا دشمن تلقی می‌شود و مردم و دولت مشترکاً در برابر آن در یک جبهه قرار دارند، در ایران این طور نیست، مردم خشمگین در برابر جبهه‌ ای که از رژیم به‌علاوهٔ کرونا تشکیل شده است صف بسته‌اند. یعنی نفرت و عزم براندازی و سرنگونی رژیم آخوندی با نفرت از بیماری خطرناک کرونا یکسان است “.
گرچه واقعیت های زیادی دراین ادعا دایر بر همکاری دولت و ملت ها وجود دارد ، اما آمریکا که خود به این ویروس آلوده شده ، کیت های لازم برای مبارزه با آن را نداشت واین درحالی است که چین صدها هزار تا از این کیت ها را به کشورهای دیگر ارسال کرده است.
رژیم و کرونا درصف واحدی قرار ندارند و برعکس ، دوایر مخصوص و مسئول ، بالاترین هزینه ها را متحمل شده وکرونا را بصورت رایگان معالجه میکنند وآیا ارباب اعظم شما که چشم طمع اصلی تان بسوی اوست، حاضراست مثل دولت ایران خدمات رایگانی را درمبارزه با کرونا انجام دهد؟!
درایران هم اگر همکاری دولت وملت درکمال مطلوب نباشد ، درحد خوب و رضایتبخشی وجود دارد و حاکمیت جلوی مبارزات شخصی مردم را نه تنها نمیگیرد، بلکه برگسترش و تعمیق آن تاکید داشته و آگاهی های لازم را دراختیار مردم قرار میدهد.
ضمنا برابر اعلام مقامات روسیه، آمریکا سرگرم استقرار آزمایشگاه های بیولوژیک خود درگرجستان – همسایه ی روسیه – است تا در اسرع وقت حمله ی میکرو بیولوژی خود را به این پهناورترین کشور جهان انجام دهد!
شما که عاشق خبر هستید، چرا بصورت خشک و خالی هم که شده، این اخبار را در رسانه های خود منتشر نمیکنید و یقه ی معلول های این اقدامات ضد بشری را گرفته اید؟!
سپس :
” بحران ناشی از فاجعهٔ کرونا ابعاد دیگری هم دارد که در هم ضرب شده و رژیم را در وضعیت هر چه ضعیف‌تر و وخیم‌تری قرار داده است. یکی از این ابعاد پیامدهای کرونا در اقتصاد است. در حالی که حلقهٔ طناب تحریم‌ها روز‌ به‌روز گلوی رژیم را بیشتر می‌فشارد”.
پس جبهه ی متحدی که شما درابتدای سخن خود مطرح کردید، واقعیت نداشته و اگر کرونا هم به مردم وهم به حکومت ضربه میزند، دشمن مشترک هردوتا بوده وطبیعی است که این جبهه ی متحد بین مردم ودولت بوجود آمده باشد!
شما از این استدلالات نادرست وسفسطه بازی دست نمیکشید تا ثابت کنید فرقوی هستید وطبق مانیفست فرقه های مخرب ، همه چیز بنفع شماست ولی مردم چنین فکر نمیکنند!
یک کارشناس برجسته ی فرقه شناس درموردمجاهدین خلق چنین مینویسد :
آنهائی که با مجاهدین آشنائی دارند و یا نشریات آنها را خوانده‌اند خوب می‌دانند که در هیچ‌کجا نمی‌توانند مطلبی پیدا کنند که دال بر پذیرش شکست یا اشتباه از سوی رهبری مجاهدین باشد. نشریات مجاهدین مملو از “پیروزیهای مقاومت” است. تو گوئی در فرهنگ لغتِ آنها واژه ی شکست وجود ندارد. مجاهدین خوب میدانند که اعتراف به شکست – ولو شکست مقطعی و تاکتیکی- در یک دستگاه فکری مطلق گرا که همه‌چیز را سیاه و سفید می‌بیند چه عواقب ناگواری برایشان در پی خواهد داشت. در صورت چنین اعترافی پایه‌های اعتمادِ مطلقِ اعضای فرقه به رهبری عقیدتی به لرزه خواهد افتاد و حصار فکری مبتنی بر نآاگاهی تَرَک برخواهد داشت. از این رو پرهیز مطلق از اعتراف به شکست از خط قرمزهای چنین دیدگاهی محسوب میشود که عبور از آن میتواند شکافی پر ناشدنی بین مریدان و رهبری فرقه ایجاد کند.
باز هم :
” این خلأ تبلیغاتی (تعطیلی نماز جمعه ها و …) که به ریزش نیروهای رژیم ضریب زده است وقتی در «امنیتی شدن بسیاری از موضوعات اجتماعی» ضرب شود نزول نظام در تعادل‌قوا در مقابل مردم و مقاومت ایران را بیش‌از‌پیش بارز می‌کند “.
معنی این حرف آنست که این حوادث بنفع مجاهدین درجریانند واستنباط خواننده ی تیز هوش ازکلمات ردیف شده ی فوق، این میتواند باشد که آن کارشناس مورد اشاره، چقدر این رجوی و مریدان او را میشناسد!
وحید

خروج از نسخه موبایل