زن در فرقه رجوی؛ استثمار تمام و کمال

درهر کجای دنیا بین زن و مرد در باطن و ظاهر، تفاوت هایی وجود دارد. واقعیت قابل انکاری که در بعضی مکانها مردان نسبت به زنها از آزادی بیشتر برخوردارند . زنان ملایم تر و ظریف تر نسبت به مردان هستند و از لحاظ کاری نیز همیشه کارهای سخت و زمخت رو مردان انجام داده اند و بخاطر همین تفاوتها بوده که خداوند جایگاه مادر بودن را به زنان داد.
وقتی که از بیرون به فرقه رجوی نگاه می کنی زنان جایگاه خاصی دارند. همگی آنها مسئول می باشند و شاید هم خیلی از مردمی که شناخت از این فرقه ندارد به این زنان غبطه بخورند. اما واقعیت خلاف ظاهر قضیه می باشد . زنان فرقه همگی برده هایی می باشند که فقط مورد ظلم و استثمار قرار گرفته اند. اما متاسفانه در درون فرقه برای فریب دادن آنها از اصطلاح “زنان برتر” استفاده می کنند .
شعار مریم: زن در جامعه مورد سرکوب قرار گرفته و ما امکان این را به زنان می دهیم که همیشه آزاد باشند و هر کاری که مایلند انجام بدهند بدون هیچ گونه ممانعتی ، از همین جا بردگی شروع میشود .

زنان در فرقه رجوی

به زنان در مناسبات می گویند شما خواهر مسئول هستید و آزادی کامل حق زن است و مردان زیر مجموعه شما می باشند. چون شما مسئول هستید، باید تمامی کارهای مردانه را نیز خودتان انجام دهید. کارهایی اعم از: جابجایی، نگهبانی، نبود زندگی مشترک ، طلاق دادن مرد برای همیشه حتی در ذهن ، جدایی از فرزندانشان، قطع ارتباط با خانواده و دنیای بیرون برای همیشه ، پوشیدن لباسهای متحد الشکل مردانه ، پوشیدن روسری ، تنها باید در ذهن و افکار زنان فقط مسعود رجوی باشد و تمامی زنان محرم او هستن ولاغیر، حتی اگر کسی در مناسبات مریض شود حق استراحت رو مطلقا ندارد و خلاف قوانین فرقه می باشد و هزاران بحث دیگر که در این متن جایگاهی برای بیان ندارد به علت اینکه درک و فهم آن دور از ذهن است و یک فرد عادی که درون جامعه زندگی می کند نمی تواند آن را هضم کند و منطق انسان آن را نمی پذیرد . برای درک بیشتر چند مثال می زنم .
زنان بایستی هر روز در نشست های غسل و یا عملیات جاری شرکت کنند.
غسل = به این معنا بود که اگر زنی در خواب یا بیداری به شوهر ، خانواده و یا مردی را که می دید، می بایست فردای آن روزدر جلسه غسل بین افراد اعتراف می کرد و خواب خود برای همه افراد بازگو می نمود و خود را برای خوابی یا مردی که دیده بازخواست می نمود. به علت اینکه فقط بایستی ذهن آنها در گیر مسعود باشد حتی در خواب .
عملیات جاری = عملیات جاری هم شبیه به غسل بود با این تفاوت که هر گونه کاری که خلاف دستورات و میل آنها انجام می دادی حتی اگر حق با تو باشد. بایستی بر خلاف میل خود ،خود را سرزنش می کردی و دیگران نیز به آن شخص فحش و ناسزا می گفتن و او را مورد باز جویی قرار می دادند .
حال اگر کسی سوال می پرسید :
چرا روسری باید بپوشم ؟
چرا باید همه چیزرا طلاق بدهم ؟
چرا مریم ازواج کرد؟
چرا ملاقات با خانواده ممنوع است ؟
چرا باید فرزندم را ملاقات نکنم؟
چرا لباس و غذایی که دوست دارم خودم نمی توان انتخاب کنم ؟و هزاران چرای دیگر …..
در جواب همه این چراها فقط یک جواب می دادند و آن اینکه اینجا ارتش خواهر مریم و برادر مسعود است و ارتش چرا ندارد، خودت بعدا متوجه می شوی و تا زمانی متوجه شوی باید درفرم همه چیز را رعایت کنی.
راست می گفتن ارتش چرا ندارد . بعدها متوجه شدیم که آن همه شعار آزادی که سر می دادند فقط برای فریب دادن و اسیر کردن افراد بوده ودر درون مناسبات آنها خبری از آزادی نبود و دیگر راه فراری برایت نمی گذاشتن . به کسی جرات حرف زدن نمی دادند .البته ناگفته نماند این استثمار و بردگی، شامل مردان بود و آنها مستثنا نبودن .
همه این زنان و مردان حالا به افراد سالمند و مریضی تبدیل شده اند که حتی نای راه رفتن ندارند و تمامی آن شعارهای آزادی فقط در حد یک رویا بود.
متاسفانه مریم قجر برای فریب اذهان مردم آنچنان خودش را بزک می کند و همانند یک عروسک خیمه شب بازی هر روز در یک لباس خود را به عرض نمایش می گذارد و باشعار زنان (قهرمان) هستند .همواره مردم را فریب می دهد و هر کس نداند فکر می کند زنان در درون فرقه از آزادی کامل برخوردار هستند .اما دریغ از اینکه آزادی باشد .حق انتخاب هیچ چیزی از خود نداری و همانند یک رباط فقط باید مطیع باشی و لاغیر و چاهی می باشد که راه برگشت از آن به ندرت وجود دارد.

خروج از نسخه موبایل