پیام تبریک به آقای اسماعیل رنجکش

پیوندتان مبارک اقا اسماعیل عزیز


تبریک و شادباش به خانواده های چشم انتظار گیلک در خصوص ازدواج میمون و مبارک عضو جدا شده و بازگشتی به کانون خانواده جناب اقای اسماعیل رنجکش در استانه اشرفیه
به امید رهایی عزیزانتان از چنگال رجوی و بازگشت به وطن و آغوش خانواده .

خروج از نسخه موبایل