اگر آمریکا موفقیتی برعلیه کرونا داشت، مجاهدین کچل مان میکردند

ملاک حقیقت گویی مجاهدین خلق از نظر خودشان، نقل قول هایی است که از راست ترین مطبوعات صهیونیستی – امپریالیستی آمریکا میآورند.
به خبر زیر که زینت بخش؟! رسانه های رجوی است توجه کنیم :
” واشنگتن پست روز ۲۷ اردیبهشت ۹۹ نوشت: «آخوندهای حاکم بر ایران در پاسخ به کرونا افتضاح کرده‌اند و تردیدهایی برای حکومت خود را به جان خریده‌اند “.

حکومت ایران هرچه درمبارزه باکرونا کرد ویا نکرد، نتایج مثبت تر وجنبه ی مردمانه تری درمقام مقایسه با عملکرد آمریکا و زیردستان اروپائی اش داشته است.

ایران جایی نبود که برای اعتراض به پاره ای ازمحدودیت های آمد و شد، گروهی از مردمش به خیابانها بریزند و با استفاده ازمسلسل ، اماکنی را به تصرف درآورند ورئیس جمهور کشور مانند ترامپ ازاین قانون شکنی های خشن حمایت کند.

بلی، باوجود اینکه بعلت مشکلات شدید مالی ایران نتوانست مقام اول مبارزه با کرونا را بخود اختصاص دهد، اما رابطه ی بین دولت وملت محترمانه بود وهست ومطمئن باشید که اگر پول های ایران را که مستقیما دزدیده یا به اختلاس کاران فرصت داده اید که دربانک های شما بگذارند، برگردانید وآنگاه دولت ایران باین نتیجه برسد که قادر است معاش مردم را تامین کرده وسختگیریهای شدید آمد وشد را درایران برقرار نماید، برخوردی بین ملت ودولت اتفاق نخواهد افتاد وبرعکس این کار دولت با استقبال بسیار وسیع مردم مواجه خواهد شد.

دوباره :

” واشنگتن پست افزود: سران مذهبی حاکم بر ایران با بسته شدن اماکن مذهبی مخالفت کردند و ویروس را توطئه آمریکا خواندند. این رفتار سران رژیم ایران، مقام‌های بهداشت را به خشم آورده و توان آخوندها برای حل مشکلات مردم را زیر سؤال برده است “.
علیرغم مخالفت های رقیق که امری طبیعی است، مقامات بهداشتی توانستند این اماکن را بمدت زیادی بسته نگه دارند وشما بهمراه باند رجوی ، دروغ بیشرمانه ای را مطرح کرده اید.
ضمنا وظیفه ی مقامات بهداشتی حفظ سلامت مردم است وبا وضع مادی زندگی آنها کاری ندارند واین دولت است که با برآورد سود وزیان کارها، تصمیم ممکن را اتخاذ مینماید ومطمئنم که اگر پول های بلوکه شده وغارت شده ی کشور دراختیار دولت بود، این اختلاف رای با مقامات بهداشتی که به وظیفه ی خود عمل میکنند، بچشم نمیخورد.

شما با پس دادن دارائی های ما صحت این نظر مرا اقلا درپیش خود تایید خواهید کرد.
پس عجله کنید وبجای دلسوزی برای ملت ایران و زمینه فراهم کردن برای مجاهدین خلق که اشک تمساح برای ما می ریزد، اموال مسروقه ی ما را برگردانده و دست از تروریزم اقتصادی برعلیه ما بردارید!
وحید

خروج از نسخه موبایل