تحلیل مجله تایم از بی ریشگی مجاهدین خلق در ایران

تحلیل مجله تایم از بی ریشگی مجاهدین خلق در ایران
مجله تایم اروپا در مطلبی به بررسی جایگاه مجاهدین در غرب پرداخته است. جیمز گراف، نویسنده این مقاله که با نام آیا مجاهدین خلق آخرین امید ایران برای یک راه حل صلح‎آمیز است؟ منتشر گردیده است ، در بخشی از مقاله خود می نویسد:
“دلایلی برای نگرانی دولت‎های غربی وجود دارد: ریشه‎های ایدئولوژیکی گروه در آمیزه‎ای از مارکسیسم و اسلام، دریافت کمک از صدام حسین و کمک متقابل به وی، و اتهامات مرتبط با اعمال تروریستی در ایران (که آنان رد می‎کنند). بسیاری از مفسران مستقل، از جمله فرهاد خسروپور، جامعه‎شناس ساکن پاریس، می‎گویند که گروه هواداران اندکی در داخل ایران دارد.”
گروه مجاهدین اولین بار 9 سال پیش در لیست تروریستی قرار گرفت، اما این طبقه‎بندی دائما از آن زمان به بعد تجدید شده است. تلاش حقوقی مجاهدین برای مقابله با این طبقه‎بندی در سال 2004 توسط دادگاه استیناف و با قضاوت جان رابرتس که اکنون قاضی کل دیوان عالی است شکست خورد. در لا بورژه تعدادی از سیاستمداران حامی مجاهدین در حمایت از سازمان سخنرانی کردند، اما هیچیک از آنان مورد اعتماد دولت‎های حاکم نیستند. دانیل، بیوه فرانسوا میتران و نیز ادیت کرسون که خدمتش به عنوان نخست وزیر و کمیسیونر اتحادیه اروپا اعتبار اندکی برایش ایجاد کرد از حامیان فرانسوی مجاهدین بودند. و مبارزه این گونه ادامه می‎یابد. تجمع لابورژه ظاهراً چهره بی‎آزار یک تجمع خانوادگی را داشت. اما مجاهدین خلق راه سومی را نمایندگی می‎کند که بعید است غرب آن را اتخاذ کند.حتی اگر هیچ گزینه‎ مناسب دیگری نداشته باشد.

به نقل از مجاهدین.دبلیو.اس

خروج از نسخه موبایل