گفتگوی خاطره نورشید با آقای مسعود خدابنده و خانم عبداللهی

از آدم ربایی مجاهدین خلق و به اسارت گرفتن اعضا ، به گفته ی مادر یک مجاهد تا فجایع آلبانی

گفتگوی خاطره نورشید با آقای مسعود خدابنده عضو ارشد سابق در سازمان مجاهدین – مسئول حفاظت و امنیت رجوی – همچنین مشاور استراتژی خاورمیانه –

و خانم ثریا عبدالهی مادر یکی از مجاهدین در کمپ آلبانی

“… سازمان مجاهدین خلق سازمانی اسلامگرا و چپ گرا با ساختاری شبه نظامی است… در این برنامه ما به این مسئله خواهیم پرداخت که تکلیف کسانی که عضو این سازمان هستند ولی میخواهند حداقل خانواده هایشان بدانند که آنها زنده هستند و چکار می کنند چیست؟ و چرا سازمان مجاهدین این اجازه را به اعضای خودش نمیدهد که با خانواده هایشان ارتباط داشته باشند. با درود خدمت شما خانم ثریا عبداللهی از ایران و آقای مسعود خدابنده از لندن … “
ثریا عبداللهی، مسعود خدابنده، رادیو تلویزیون جوانان امروز

خروج از نسخه موبایل