چرا مریم رجوی در مورد قرارداد صلح خفه خون گرفته است؟

بعد از گذشت چند روز از امضای صلح بین امارات و بحرین با دولت صهیونیست اسرائیل در محوطه کاخ سفید و با حضور ترامپ در 15 سپتامپر 2020 مریم رجوی و شوهر فراریش در این باره خفه خون گرفته و سعی دارند با سکوت از کنار مسائل مهم منطقه عبور کنند .

اما علت این موضعگیری چیست ؟ فرقه ای که سر هر چیز خود را نخود آش می داند چرا در این باره خفه خون گرفته است ؟ آیا می ترسد موضعگیری کند یا مسائل دیگری در میان است ؟ البته برای شناخت ماهیت رجوی ها باید گفت وقتی به همکاری با دشمنان کشور فلسطین ادامه می دهند البته نباید در این باره حرفی بزنند .

قرار داد صلح دولت امارات و بحرین به خوبی ماهیت فریبکارانه رجوی ها را بر ملا کرد چون تا مدتی قبل در رسانه های تبلیغاتی خود مدعی حمایت از دولت فلسطین و یاسر عرفات بودند و اکنون که محمود عباس و گروه حماس این قرارداد صلح را محکوم نمودند در ضمن همه کشورهای دنیا از جمله کشورهای منطقه به نوعی این کار امارات و بحرین را یا محکوم و یا حمایت نمودند ولی مریم رجوی برای خود شیرینی دول مورد حمایت فرقه از جمله اسرائیل و جناح جنگ طلب غربی بهتر دید که حرفی نزند و این مسئله شامل مرور زمان شود .

اما سئوال اصلی این است وقتی رجوی در نشست های درونی اشرف از حمایت مردم فلسطین دم می زد دروغی بیش نبود ؟ چرا وقتی رجوی در مورد رفتن به فلسطین گوش فلک را کر کرده بود ولی اکنون به جای حمایت از مردم فلسطین سکوت نموده است ؟ چرا رجوی و عوامل قلم بدستش که سر هر چیزی اراجیفی برای سایت های فرقه می نویسند سکوت نمودند ؟

آیا این کار اتفاقی است و یا آن زبان بستگان به اخباری دسترسی ندارند ؟ البته در سیستم فرقه ای حتی اگر فرد در آمریکا و یا اروپا زندگی بکند وقتی تحت سیستم مغزشویی فرقه قرار داشته باشد نمی تواند حتی بدون اجازه سران فرقه رجوی حرفی و یا نظری بیان دارد به همین خاطر عوامل جیره خوارش سر هر مسائلی اجازه ندارند حرفی بزنند و مانند گوسفندانی باید به دنبال چوپان خود باشند .

اما وقتی فرقه رجوی اتفاقی در ایران می افتد آنرا چنان در بوق و کرنا می کنند که انگار آن اتفاق تاکنون در هیچ کشوری نیفتاده است و آن موقع است که مریم رجوی وارد شده و بعد از ردیف کردن یک مشت دروغ به بقیه می فهماند که باید وارد گود شوند .

اما سکوت فرقه رجوی چه سودی برای آنان دارد ؟ مریم رجوی در این مسئله دو سر باخت گیر کرده است اول اینکه اگر به نفع قرارداد صلح امارات و بحرین با دولت اسرائیل موضعگیری کند نشان می دهد که کاملاٌ در راستای منافع اسرائیل حرکت نموده و تمام شعارهای حمایت از مردم فلسطین دروغی بیش نبوده است . دوم اینکه اگر محکوم کند دوستان خود در جناح جنگ طلب غربی و اسرائیل و دوستان منطقه ای خود یعنی عربستان را از دست می دهد و به آنها می فهماند که تمام حرفهای آنان در مورد ایران آزاد و همکاری همه جانبه با کشورهای منطقه ای دروغی بیش نبوده است .
به همین خاطر است که مریم رجوی در باتلاق قرارداد صلح امارات و بحرین با … گیر نموده است.

اکنون علت سکوت مریم رجوی برای همه روشن است که آنان به دنبال منافع خود هستند و اتفاقاٌ رابطه بسیار گرمی هم با دولت اسرائیل دارند و اگر موضعگیری نمی کنند به دستور سرویس های اطلاعاتی آنان می باشد .

حال باید گفت فرقه ای که مدعی به اصطلاح آزادی خواهی می باشد چگونه در باتلاق حمایت از دولت فلسطین فرو رفته و نمی تواند خارج شود این تازه یکی از نمونه های خیانت بار فرقه رجوی است که نمونه قبلی آن هم در مورد دولت صدام و حمایت از وی شاهد بودیم که وقتی دولت صدام سقوط نمود به یکباره دیکتاتور نامیده شد .
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل