ترس رجوی از پیروزی دمکرات ها در انتخابات امریکا

رجوی تاریخا تا حالا پشت هر کاندیدی رفته آن کاندید سوخت و از دور خارج شد. در عراق به وفور داشتیم! در اشرف که بودیم من شاهد حمایت مستقیم فرقه رجوی از کاندیداتورهای مورد نظرش در عراق بودم البته برای ما اعضای سازمان به یک عادت تبدیل شده بود. در محفل خودمان اشاره می کردیم و باخت کاندید مورد نظر سازمان را به یکدیگر من باب مسخره تبریک می گفتیم .

در انتخابات آمریکا رجوی روی ترامپ شرط بندی کرد از وقتی ترامپ رئیس جمهور شد رجوی در آمریکا دست باز داشت و فعالیت هایش دو چندان شد زیرا امثال رودی جولیانی وکیل ترامپ و بقیه نمایندگان که در برنامه های مریم قجر شرکت می کردند مستقیماً از مریم قجر پشتیبانی می کردند.گرچه با تمام این حمایت ها گروه ورشکسته رجوی کاری از پیش نبردند.

باید بگویم وقتی مریم قجر از ترامپ حمایت می کند باید باخت ترامپ را پیش بینی کرد. نحوست رجوی ترامپ را هم می سوزاند .

در شرایط حاضر آقای بایدن دست پیش را دارد و به پیروزی چند قدمی بیشتر فاصله ندارد. همین حالا رجوی تب و لرز گرفته نمی داند به نیروهای وارفته خود چه پیامی دهد! تا دیروز به آنها امید می داد ترامپ انتخاب می شود حالا اگر ببازد چه پاسخی دارد ؟

فرقه رجوی بسیار تلاش کرد تا ترامپ مجددا به قدرت برسد زیرا فکر می کند در چهار سال آینده با کمک ترامپ می تواند به آرزویش برسد. اما واقعیت این است در چهار سال گذشته دونالد ترامپ بیشترین فشار را روی ایران آورده. می خواست با فشار حداکثری ایران را سرنگون کند و در این بین فرقه رجوی در یک صبح رویائی با جمبوجت از آلبانی به تهران پرواز کند به قول معروف شتر در خواب بیند پنبه دانه و … .

اما اکنون رجوی نتیجه انتخابات را پیش بینی کرده و در یک پیام کوتاه باز هم اشاره کرد کس نخارد پشت من و .. . این پیام نمی تواند امیدهای واهی را که تشکیلات به اعضای خود داده بودند را جواب دهد. این پیام نشان می دهد رجوی ترس برش داشته است دیگر نه راه پیش دارد و نه راه پس، رجوی همانند قمار بازی است که همه سرمایه اش را روی به قدرت رسیدن ترامپ خرج کرده است حالا باید شاهد باختش بود .

رجوی برای این که به قدرت برسد حاضر است ایران را به آتش بکشد به همین جهت با جناح جنگ طلب آمریکا رابطه تنگاتنگی دارد . رجوی به همین دلیل خواهان تحریم بیشتر ایران است کاری ندارد روی مردم ایران چه فشاری وارد می شود با این منطق که هدف وسیله را توجیه می کند سیاستش از این ستون به آن ستون است تا فرجی حاصل شود .

شکست ترامپ مساوی است با شکست رجوی و ریزش نیرو در اشرف 3 ، تاکنون با ترفند “ترامپ و فشار حداکثری” به نیروهایش امید داده بود و وعده پوشالی سرنگونی و اکنون در شرایط حاضر چه جوابی می تواند به نیروهای خود بدهد ؟ واقعیت این است دست رجوی خالی است و باید منتظر ریزش اعضایش باشیم .

گلی

خروج از نسخه موبایل