مواضع دوگانه رجوی در قبال در گذشت صائب عریقات

این سازمان نان را به نرخ روز می خورد

صائب عریقات از رهبران ملی فلسطین ، عضو کمیته مرکزی الفتح در 65 سالگی بر اثر کرونا در بیت المقدس در گذشت.

خاطره ای که در وصف این شخصیت در ذهن من به جا مانده را مختصر نقل می کنم . صائب عریقات به عنوان نماینده الفتح در مجامع بین المللی فعالیت چشمگیری داشت. در یکی از نشست هایی که با رجوی در قرارگاه باقر زاده داشتیم من یادم است او در مورد صائب عریقات با لحن زننده و با غیظ آشکار به صائب عریقات توهین می کرد و می گفت این مرد تماماً آمریکائی است.

ضدیت عجیبی به شخص عریقات داشت انگار که او صائب عریقات را از نزدیک می شناسد .

صائب عریقات

جالب این است حالا که عریقات فوت کرد مریم قجر پیام داده و او را به عنوان مبارز بزرگ و کسی که نقش جدی در بالا بردن پرچم فلسطین جهت دفاع از حقوق مردم فلسطین در تمام محافل بین المللی داشت یاد کرده. ملاحظه نمائید این سازمان نان را به نرخ روز می خورد .

آن زمان که رجوی به عریقات می توپید زمانی بود که هنوز صدام به عنوان پشتیبان اصلی رجوی در قدرت بود.

رجوی در یکی از نشست ها گفته بود تنها حامی و دوست نزدیک من در این دنیا صدام حسین است !! خلاصه به صدام می بالید اما همین که صدام سقوط کرد صدام را که تا دیروز دوست نزدیکش بود به یکباره فراموش کرده و او را دیکتاتور نامیده و جفت پا به دامن آمریکا غلطید .

اگر می گویم نان را به نرخ روز می خورد به این دلیل است و از این دست فاکت فراوان وجود دارد. حال مجالش نیست که به آنها بپردازیم . مواضع دوگانه رجوی بر کسی پوشیده نیست بعد از سرنگونی شاه سابق شاهد بودیم در نشریه مجاهد همواره از آقای خمینی رهبر انقلاب ایران تمجید می کرد اما همین که متوجه شد آقای خمینی ، رجوی را بهتر از دیگران می شناسد و به وی اعتماد ندارد سپس مواضع او تغییر کرد و با چرخش 180 درجه ای رو در روی انقلاب ایران ایستاد و نهایتاً جنگ مسلحانه را در پیش گرفت .

لازم است اشاره کنم سال 1395 وقتی مریم قجر در فرانسه با محمود عباس ملاقات کرد عکس صائب عریقات را آن زمان نشان نداده بودند که در آن ملاقات حضور داشت زیرا می دانستند تناقض صحبت های رجوی عیان خواهد شد اما حالا بعد از فوتش عکس او را در سیمای بد ذات خودشان زدند و می خواهند سفید سازی کنند.

ضمناً ما یادمان نرفته رجوی نسبت به شخص یاسر عرفات هم بد دهنی می کرد. وقتی عرفات ازدواج نمود به وی توهین کرد وقتی عرفات به ملاقات آقای خمینی رفته بود شاهد بودیم با چه غیظ و لحنی این شخصیت را توهین می کرد و … حالا مریم قجر ضمن پیام تسلیت صائب عریقات و محمود عباس و عرفات را به عنوان یار بزرگ و دیرین یاد می کند ! واقعاً جای بسی تعجب دارد .

گلی

خروج از نسخه موبایل