عیادت اعضاء انجمن نجات از مادر حبیب اله قاسمی

با خبرشدیم مادر چشم انتظار حبیب اله قاسمی عضو گرفتار در فرقه رجوی متاسفانه درگیر ویروس کرونا شده و در بیمارستانی در شهر زنجان بستری و پس از شکست کرونا و بهبودی نسبی به منزل خود بازگشته است.

از این رو اعضای انجمن نجات استان زنجان ضمن حضور در منزل وی از ایشان عیادت کردند. این مادر چشم انتظار علیرغم سن بالا و در شرایط بیماری هنوز نام فرزند اسیرش حبیب را صدا می زد و آرزو داشت تا دراین روزهای سخت، پسرش در کنارش بود.

امیدواریم با نابودی سران فرقه مجاهدین تمامی اعضای گرفتار به نزد خانواده هایشان باز گردند. اعضای انجمن نجات استان از خداوند متعال سلامتی و بهبودی کامل این مادر را آرزومند است.

خروج از نسخه موبایل