فرقه رجوی مبلغ و پیشتاز عملیات انتحاری در ایران

سالها پیش از آنکه گروه های تروریستی تکفیری نوپایی همچون جندالله و جیش العدل دست به عملیات انتحاری برای قتل عام هموطنان مان بزنند فرقه مرتجع رجوی بعنوان پیشتاز این نوع تروریسم وحشیانه مطرح بود.

20 آذر سالروز ترور آیت الله دستغیب به شیوه عملیات انتحاری است. فرقه تروریستی رجوی در 20آذر 1360با فریب و مغزشوئی، دختری نوجوان را برای این عملیات تروریستی به محل گذر آیت الله دستغیب و تیم حفاظت ایشان که برای اقامه نماز در آن محل تردد داشتند فرستاد و نتیجه این عملیات هولناک شهادت آیت الله دستغیب و 12 نفر از همراهانشان و همچنین هزار پاره شدن بدن خود آن دخترک نوجوان بود.

نظریه ای وجود دارد مبنی بر اینکه ترور آیت الله دستغیب نیز در راستای پروژه ی ترورهای تقدیمی مسعود رجوی به ارباب عراقیش صدام صورت گرفته است. گویا ترورهای منجر به شهادت آیت الله صدوقی، آیت الله دستغیب، آیت الله اشرفی اصفهانی و آیت الله مدنی ترورهای تقدیمی رجوی به صدام است.

دختر نوجوانی هم که عامل انتحاری رجوی در ترور آیت الله دستغیب بود گوهر ادب آواز نام دارد که خانواده اش از عناصر خرابکار فرقه رجوی در ابتدای پیروزی انقلاب بودند.  فرقه رجوی با مغزشوئی و وارونه نمایی حقایق و با سوء استفاده از هیجانات نوجوانی این دختر او را به کام مرگ کشاند.

خروج از نسخه موبایل