از اشرف تا آلبانی فرقه رجوی در بحران مغلاب

تعدادی از سایت ها و روزنامه های آلبانی از اعتراضات کشاورزان آلبانیایی بدنبال جاری شدن فاضلاب مقر مجاهدین در زمین های کشاورزی گزارش دادند و بدنبال این اعتراضات درگیری هایی بین مردم و پلیس آلبانی رخ داده است.

بر اساس گزارش این روزنامه ها فرقه رجوی ضمن لابی با پلیس و مقامات محلی دولتی اقدام به سرقت از زمین های دولتی جهت قبرستان می کنند و از طرف دیگر فاضلاب مقر خود را به زمین های کشاورزی هدایت می کنند .این روزنامه ها تاکید کرده اند که بدلیل فشارهای فرقه بر نیروهای پلیس، خبر اعتراضات مردمی بعد از مدتی از سایت ها برداشته شده و ابراز تاسف شده که چگونه یک نیروی پلیس در خدمت گروهی تروریست و غیرسیاسی همانند گروه مجاهدین در آمده است وقابل تصور نیست پلیس یک کشور عضو ناتو و مشتاق برای عضویت در اتحادیه اروپا به یک نیروی مزدور و در خدمت یک سازمان تروریستی تبدیل میشود!

تقصیر اهالی مانز نیست که فرماندهان رجوی با رعایت نکردن فاصله اجتماعی وحتی با نقص پروتکل های بهداشتی و درمانی ابتلا در درون مقرشان را تشدید کرده و موجب مرگ غیر قابل توقف اعضایشان میشوند!

آنها نمی توانند جرم خود را با مقبره های مرمر گران قیمت که در زمین های غصب شده گورستان شهرداری برپا کرده اند کاهش دهند. از شهردار دورس باید پرسید آیا اخبار سرقت زمین های گورستان توسط مسولین مجاهدین را می داند؟

ایا این شایسته است که مردمان مانز دو نفر از وابستگان خود را دریک قبر جا دهند بخاطر اینکه مجاهدین براحتی زمین های گورستان را غصب کنند؟ وشما خواسته های فریبکارانه آنها را براورده سازید؟

مطبوعات البانی بخاطر وحشت از پلیس و نیروهای دولتی می بایست دهان خود را به روی جنایاتی که درمقر مجاهدین صورت می گیرد ببندند. انچه امروز در آلبانی اتفاق می افتد دقیقا کپی برداری از اتفاقاتی است که مسئولین فرقه رجوی در عراق رقم می زدند.

در روستای زنبور و حوالی شهر خالص زمین های کشاورزی مردم بود که توسط نیروهای امنیتی عراق بزور تصرف و برای تخلیه فاضلاب اشرف مورد استفاده قرار می گرفت این محل به زبان مردم عراق مغلاب نامیده میشد. در حدود 5 خودرو که درمناسبات به انها خودرو سبتیک گفته میشد کار تخلیه را انجام می دادند. در اواخر حکومت صدام که عملیات های گروه های مسلح مخالف افزایش یافته بود مردم هم به مرور زمان جرائت پیدا کرده و با تیراندازی بسمت خودروهای این فرقه تلاش می کردند باعث توقف انها شوند و مانع از ان شوند تا آب فاضلاب مجاهدین در زمین های کشاورزی انها تخلیه شود.

بتدریج وبا افزایش حملات مردمی مسئولین مجاهدین مجبور به گذاشتن خودرهای های مسلح به تیربار برای اسکورت و حفاظت خودروهای حامل فاضلاب اشرف شدند و این کار باعث استهزا ودست انداختن انها توسط مردم شده بود. بطوریکه شایع شده بود که تانکرهای مجاهدین اورانیوم غنی شده با اسکورت از مقرشان خارج می کنند!

داستان لابی سران فرقه مجاهدین با دولت های میزبان وغصب زمین های مردم با قدرت زور و تهدید این بار در آلبانی خودرا نشان می دهد ودرنهایت و با کاهش ترس مردم و افزایش حرکات اعتراضی، مجاهدین به سرنوشت وضعیت عراق دچار خواهند شد وعاقبت داستان مغلاب ها گریبان انها را خواهد گرفت و رجوی ها در گنداب خود ساخته گرفتار میشوند.
اکرامی

خروج از نسخه موبایل