تسلیت به علی مرادی در لرستان

با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که پدر بزرگوار همسر آقای علی مرادی از مسئولین پر تلاش انجمن نجات نمایندگی استان لرستان به لقاء الله پیوست.

ضمن عرض تسلیت خدمت آقای علی مرادی و همسر محترم ایشان، برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای تمامی بازماندگان صبر جمیل طلب می نماییم.

سلامتی و موفقیت روزافزون خانواده آقای علی مرادی و بازماندگان آن مرحوم را آرزومندیم.

خروج از نسخه موبایل