مجاهدین از دید دو مقام امریکایی

مجاهدین از دید دو مقام امریکایی
ایران اینترلینک انگلیسی
شهود:
توماس پیکرینگ، معاون سابق وزیر خارجه در امور سیاسی
جیمز وولسی، رئیس سابق سیا
…. تام تانکردو، جمهوریخواه، کلرادو: اجازه دهید از نظر چهارچوب برای بحثمان، به خاطر محدودیت زمان و همچنین بخاطر این که این بحث تا این لحظه خیلی مفید بوده، از ]چهارچوب[ استراتژیکی به تاکتیکی برویم.
درباره این که ظاهراً خود مردم مایل به تغییر رژیم هستند صحبت کردهایم. فکر کنم گفتید، اگر ملاها آن طور که به نظر میرسد از ما متنفر هستند، از نظر ایرانیها نسبت به شرایط کنونی باید نظر خوبی نسبت به ما وجود داشته باشد.
پس اگر این طور باشد، به شرایطی که با مجاهدین خلق داریم اشاره میکنم. و در این مورد فکر میکنم که آیا به نفع ما هست که آنان را از لیست تروریستی برداریم یا خیر، چرا که آنان بی شک مورد تنفر ملاها هستند. این چیزی است که درباره مجاهدین تردیدی دربارهاش نداریم.
میدانید، چیزهای ناخوشایندی در گذشته وجود داشته، چیزهایی که ما از نظر مسئولیت اعمال خاص در 30 سال گذشته نسبت به آنها دید مثبتی نداریم. اما به هر صورت در یکی دو دهه گذشته، به نظر من آنان آشکارا یک نیروی سیاسی بودهاند- یقیناً آنان نیروی نظامی نیستند، بلکه سیاسی هستند- ممکن است در همین هم (کار سیاسی) بزرگ نباشند. اما در همان حدود هم که به عنوان گروهی که مخالفت خود با رژیم کنونی را بیان میکند فعالیت دارند، فرهنگ را درک میکنند. زبان را درک میکنند.
ما از آنان در اردوگاه اشرف حفاظت میکنیم. در واقع ما از این گروه که در لیست تروریستی قرار دارد حفاظت میکنیم. نیروهایمان از آنان مراقبت میکنند.
آیا به نفعمان نیست که درجهت رسیدن به منافعمان از این افراد استفاده کنیم؟ و بدین منظور، لازم نخواهد بود که از لیست حذفشان کنیم؟
لانتوز: آقای سفیر پیکرینگ؟
پیکرینگ: بله. خوشحال میشوم به این سؤال پاسخ دهم. به نظر من این سؤال به نظریه اساسی خاورمیانه ربط دارد: «دشمنِ دشمنم، دوست من است».
نظر من این است که مجاهدین خلق نماینده آن دولتی نیست که مایل باشیم در رفتار گذشتهاش ببینیم. و این اعمال همگی به خوبی مستند شدهاند. به نظر من، زحمتمان بیشتر خواهد شد.
و اگر مردم ایران بدانند مجاهدین خلق از نظر فعالیتهایش و از نظر رفتارش، بخصوص نسبت به خود مردم ایران، چگونه عمل کرده، به نظر من، آنان نیز نظر منفی، و نه مثبتی، به گروه خواهند داشت.
لانتوز: آقای سفیر وولسی؟
وولسی: من با تام موافقم. این روزها همه جملات چرچیل را نقل میکنند. نقل قول محبوب من این است: اگر هیتلر به جهنم حمله کند، باید جمله مناسبی برای نام بردن از شیطان پیدا کنم.
(خنده)
و یک ویژگی من این است که وسوسه میشوم دنبال افرادی بگردم که میتوانند برای رژیم ایران دردسر ایجاد کنند. اما فکر نمیکنم که قرار داشتن آنان در لیست مانعی باشد. و اگر کسی بخواهد به واقعیتها و تاریخچه آنان و این که دقیقا چه کار کردهاند و غیره نگاه کند، مرور مفیدی خواهد بود. اما من هرگز این کار را نکردهام و نمیدانم نتیجهاش چه خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل