وظیفه دولت عراق است که فعالیت های مجاهدین را خنثی کند

معاون رئیس جمهوری عراق: این از وظائف دولت عراق است که فعالیت های مجاهدین را خنثی کند

…دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این کنفرانس خبری از آزادی ایرانیان بازداشت شده در اربیل در آینده نزدیک خبر داده است. نیروهای آمریکایی ماه گذشته با حمله به دفتر نمایندگی ایران در اربیل 5 نفر را بازداشت کردند. آمریکا این افراد را متهم به دست داشتن در خشونت های قومی عراق می کند که این امر با انکار ایران مواجه شده است. عادل عبدالمهدی، معاون رییس جمهوری عراق نیز گفته است که تلاش های زیادی برای آزادی این افراد شده و قول داده شده که آنها در آینده نزدیک آزاد می شوند. آقای عبدالمهدی در مورد فعالیت گروه های مخالف جمهوری اسلامی از جمله گروه مجاهدین خلق در عراق گفت که این از وظایف دولت عراق است که فعالیت های این گروه را خنثی کند. پیش از این مقامات ایران خواهان آن شده بود که دولت عراق با ممانعت از فعالیت این گروه در عراق، اعضای آن را اخراج و یا به ایران مسترد کنند…

بی بی سی، سی و یکم ژانویه 2007

خروج از نسخه موبایل