هم بر طبل تحریم می کوبند و هم سنگ کارگران را به سینه می زنند

یازدهم اردیبهشت در تقویم کشورمان و همچنین در سراسر دنیا بنام روز جهانی کارگر ثبت شده و هر ساله در این روز همچنان که در تمام طول سال مقام کارگر ارج نهاده می شود ، از این قشر زحمت کش یاد شده و از آنها قدردانی می شود . البته با توجه به مشکلات اقتصادی کشورمان خصوصا با تحریم های ظالمانه ایالات متحده علیه کشورمان، وضعیت معیشتی کارگران و قشر ضعیف جامعه با چالشهایی همراه بود که متقابلا اعتراض هایی نیز بهمراه داشت که خوشبختانه تا حد امکان مسئولین کشورمان در این زمینه و همچنین بهبود زندگی قشر کارگر تلاش نموده و می نمایند .

اما سران سازمان ضد مردمی مجاهدین که امسال را نیز با وعده های تو خالی سرنگونی حکومت ایران به عناصر فرتوت و منسوخ شده خود آغاز نموده بود! هنوز جوهر این فریب خشک نشده که نشست های برجام در وین شکل گرفت و از طرفی دیگر نیز نشست مشترکی بین مسئولان بلند پایه کشورمان با عربستانی ها در عراق انجامید که خروجی هر دو جلسه رضایت بخش عنوان شد.

این خبر برای سران مفلوک فرقه ی رجوی همانند پتکی بود که بر سرشان فرود آمده باشد و آنها را چنان پریشان نمود که دوباره دست به دامان کانون های من در آوردی شورشی ! شدند تا از شدت و حدت این شکست بکاهند.

از طرف دیگر با فرا رسیدن روز کارگرفرصت را غنیمت دانستند تا ذهن ها را منحرف کنند و به این ترتیب بین شکست هایشان نفسی تازه کنند  و تا رسیدن تراژدی بعدی برای فرقه ی منحط شان فرصت بخرند.

سران خائن فرقه ی رجوی خود را به کودنی زده و ترور تعدادی از کارگران زحمتکش کشورمان در اوایل انقلاب را به باد فراموشی سپرده اند ولی این خیانت و جنایت آنها هیچگاه از یاد و خاطره این قشر زحمتکش بیرون نخواهد رفت و آنها هرگز وقعی به این فرقه منسوخ نخواهند نهاد .

سران ضد مردمی مجاهدین خلق با توجه به اقدامات اخیر دولت جدید ایالات متحده در برقراری روابط با کشورهای دیگر- که نان این مزدوران در عدم روابط با دول دیگر بود ؛ پریشان حال شده و به هر دست آویزی چنگ می زنند تا بتوانند همچنان خود را بر روی پاهایی که دیگر رمقی در آن وجود ندارد قرار دهند و در این بین برای مشغول نگه داشتن ذهن منجمد شده عناصر خود به هر دری می زنند تا بتوانند همچنان آنها را اسیر فکری خود داشته باشند و در این رابطه حتی روزهای آینده مانند روز جهانی کارگر را نیز پیش روی خود قرار داده و میخواهند با گل آلود نمودن آن برای خود ماهی بگیرند.

ولی درک آن را ندارند که هیچ قشری و بخصوص قشر زحمتکش کارگر در کشورمان به هیچ عنوان فریب این شیادان را نخواهند خورد و راهی برای نفوذ آنها در بین خود باز نخواهند کرد.

سران منسوخ فرقه رجوی با نزدیک شدن به نتایج مثبت نشست وین و همچنین نشست های مشترک مسئولان کشورمان با دول حاشیه خلیج همیشه فارس ، به شدت به تکاپو افتاده اند تا بتوانند حداقل حمایت رژیم صهیونیستی را داشته باشند و بهمین خاطر برای هر روز خاصی برنامه و تراژدی میچینند تا بتوانند همچنان بر طبل خیانت خود بر علیه مردم کشورمان بزنند .

همچون گذشته با یاری خداوند و آگاهی مردم عزیز کشورمان تمامی نقشه های آنها نقش بر آب میشود و این گروه گمراه به پایان راه خائنانه خود نزدیک و نزدیکتر می شوند.

پیشاپیش روز جهانی کارگر بر تمامی این قشر زحمتکش جامعه مبارکباد .

خروج از نسخه موبایل