شکل گیری بخش ویژه نظامی سازمان مجاهدین

سازمان مجاهدین خلق - آغاز فاز نظامی و تشکیل "بخش ویژه نظامی"

کمتر از دو ماه پس از آغاز و اعلام فاز نظامی، سازمان مجاهدین در افزایش کیفی خرابکاری، ترور و  آشوب اقدام به تاسیس بخش ویژه نظامی نمود. که در عملیاتهای تروریستی جایگاه و نقش بسیار مهمی داشت.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خبرگزاری دانشجو

خروج از نسخه موبایل