تبریک به خانواده محترم “ارجمندی” به مناسبت رهایی عزیزانشان

تبریک به “بابک ارجمندی”، “اسکندر ارجمندی”، و “علیرضا ارجمندی” بخاطر رهائی شان از اسارت فرقه رجوی و بازگشتشان به دنیای آزاد و همچنین تبریک به خانواده محترم “ارجمندی” در استان لرستان.

خبر خوشحال کننده دریافتی، نجات آقایان بابک، اسکندر و علیرضا ارجمندی از فرقه منحوس رجوی است که بعد از سالیان اسارت سخت و طولانی، موجی از خوشحالی را در میان خانواده های چشم انتظار در تمامی استان ها بر انگیخت .

هیچ خبری خوشحال کننده تر از این نیست که بشنویم چند تن از اسیران در بند فرقه رجوی توانسته اند بعد از سالیان رنج تحمل سختی ها و دوری از خانواده النهایه به فضای آزاد زندگی برگشته و با خانواده شان تماس داشته باشند .

از این فرصت استفاده کرده و ضمن تبریک به خانواده محترم “ارجمندی”، امیدواریم که سایر خانواده ها نیز بزودی چشمشان بدیدار عزیزان و دلبندانشان روشن گردد.

قطعا ورود به زندگی آزاد آنهم بعد از سالیان اسارت در یک فرقه مشکلاتی دارد، ولی وقتی انسان با امید و توکل وارد این عرصه میگردد خداوند نیز گشایش ایجاد کرده و صعوبات مسیر را سهل می نماید.

بی تردید رجوی از این رهایی ها بسیار وحشت داشته و دارد. عوامل رجوی تا جایی که در توانشان است تلاش میکنند تا مانع از جدایی افراد از تشکیلات شوند و در قدم بعد با مانع تراشی از بازگشت افراد جدا شده به ایران و به نزد خانواده هایشان جلوگیری نمایند.

قطعا اینگونه جدا شدن ها راه را برای سایر اسرای گرفتار در فرقه رجوی باز و هموار خواهد نمود و امیدواریم که در روزها و ماه های آینده خبرهای خوشحال کننده دیگری بشنویم .

خطاب به دوستانی که زمانی در فرقه رجوی با هم زندگی بسیار سخت و دشواری را میگذراندیم باید بگویم که امیدوارم بخودتان بیائید و قدری تامل نمائید تا هر چه زودتر خود را از دام مرگبار رجوی رهانیده و به نزد خانواده های تحت درد و رنج تان باز گردید .

بخشعلی علیزاده

*اسکندر و علیرضا پسر عمو بوده و هر دو برادرزاده بابک ارجمندی هستند.

خروج از نسخه موبایل