اوج دموکراسی یا اوج اختناق در انتخابات درونی فرقه رجوی؟

با در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران باز سران فرقه رجوی دست به کار شده تا در مورد برگزاری و تحریم آن به روده درازی بپردازند. آنان از تمام قلم بدستان خود می خواهند که به هر نحوی شده انتخابات ایران را زیر سئوال برده و آنرا نامشروع جلوه بدهند .

البته تعدادی از این قلم بدستان ابتدا مانند رجوی شرایط را بسیار پیچیده کرده و اینکه اکنون مرحله بسیار خطرناک برای حکومت ایران است و بعد از آن به این نتیجه می رسند که به مرحله سرنگونی رسیدیم ! آنان سعی دارند با راه اندازی جار و جنجال وانمود کنند که مردم نیز آن را تحریم کردند . یعنی اینکه خودشان در توهماتشان می برند و می دوزند و بعد هم نتیجه گیری می کنند .

یکی از تهی مغزان و قلم بدستان فرقه رجوی ، حمید معاصر است که متاسفانه برعکس نام فامیلی خود هیچ چیزی از تاریخ معاصر نمی داند و از شرایط و مراحل انقلاب خبری ندارد .

او در توهمات خود همانگونه که از رجوی یاد گرفته مسائل را کنار هم گذاشته و بعد هم به این نتیجه می رسد که حکومت ایران در مرحله خطرناکی قرار دارد و مهم ترین چالش هم شعبده بازی انتخابات و پیامدهای استراتژیکی است . بعد از این مطلب به پیشروی چشمگیر فرقه رجوی در عرصه داخلی و بین المللی که حرف مفتی است اشاره می کند و بعد به ضربات شدید متحمل شده حکومت ایران در عراق و سوریه و لبنان و اینکه ماشین جنگی حکومت ایران شکست خورده است و …. وی بعد به تنفر و نارضایتی مردم از حکومت و بحران کرونا می پردازد و اینکه در انتخابات ایران بحران قحط الرجال در معرفی کاندید های رئیس جمهوری وجود دارد که تلاش می کنند یک کاندید مطلوب حکومت و رهبری ایران مشخص نمایند و در آخر این مقاله نویس تهی مغز به جمع بندی می پردازد که شکست و رسوایی این انتخابات قلابی با هر تقلب و نیرنگی از پیش برای مردم ایران و وجدان های بیدار کاملا روشن است و اینکه رژیم ایران از سرنگونی محتوم گریزی نخواهند داشت !!!.

حالا بهتر است به حمید معاصر که هیچ درک و شعور سیاسی ندارد و در دگم خود که حمایت از فرقه رجوی است گیر کرده یادآور شویم که در ایران همه افراد می توانند در انتخابات شرکت کنند. نقطه نظرات خود را داشته و همانگونه که قبلاٌ هم شاهد بودیم مردم در حمایت از انقلاب خود در آن شرکت خواهند کرد و به تبلیغات شما توجهی نخواهند نمود .

اما در مورد انتخابات مقاله نوشتید در اینجا فرصت را غنیمت شمرده تا نوع دیگری از انتخابات را برای شما عنوان کنم که در نوع خود بی نظیر و از اوج دموکراسی برخوردار است! انتخاباتی که در فرقه رجوی انجام می شد!

آیا به قول شما از اوج دموکراسی برخوردار بود؟ آیا افراد می توانستند به فرد دیگری رای بدهند ؟ مگر غیر از یک کاندید فرد دیگری هم وجود داشت ؟ وقتی فرد مورد نظر توسط رجوی انتخاب می شد کسی جرات نداشت به آن رای منفی بدهد ؟ چرا در فرقه رجوی دو نفر نمی توانست کاندید شود ؟ چرا کسی جرات نداشت خودش را کاندید کند ؟ چرا از چند ماه قبل به تبلیغ برای انتخاب فرد مشغول شده و بعد از آن رجوی شوی انتخابات به اصطلاح آزاد خود را برگزار می کرد ؟ چرا رجوی برای عوامفریبی و گول زدن بقیه سعی می کرد که در جلوی دوربین دم از دموکراسی و انتخابات آزاد بزند ؟ چرا وقتی یک فرد در مناسبات تصمیم گرفت به فرد مورد نظر رای منفی بدهد چنان بلایی بر سرش آوردند که فرد مجبور شد از خودش انتقاد و از تشکیلات معذرت خواهی کند ؟ چرا شما از این انتخابات فرمایشی که مطمئن هستم خبر دارید چیزی نمی گویید ؟ آیا از دیدگاه شما انتخاباتی که به غایت خشن و دگم است و افراد مجبور هستند به یک فرد از قبل تعیین شده رای بدهند، انتخابات آزاد می گویند؟ چرا سرتان را مانند کبک در برف ناآگاهی فرقه رجوی فرو کرده و به فکر پول هایی هستید که هر ماه به حسابتان واریز می شود!

بهتر است شما دم از انتخابات آزاد و فرمایشی نزنید که حالمان به هم می خورد . ابتدا شما مدعی انتخابات آزاد در مناسبات فرقه رجوی بشوید بعد در مورد انتخابات دیگر کشورها از جمله ایران حرف بزنید .

در ضمن قبل از شما رجوی کفن پاره هزاران بار حکومت ایران را در ذهن پوک خود سرنگون کرده! نیازی نیست که شما هم دم از انتخابات و اینکه راه به سرنگونی می برد بزنید . بهتر است به همان شغل ماله کشی برای رجوی ادامه بدهید.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل