مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل چیست؟

چرا در مقابل این همه ویرانی و قتل و عام زن و بچه فلسطینی خفه خون گرفته است

جنایاتی که این روزها بر ملت فلسطین روا می شود دل هر انسان با وجدان و آزاده ای را به درد می آورد. جانیانی که برای غصب زمین های فلسطینی از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند و سرزمینی را به خاک و خون می کشانند و زنان و کودکان بی گناه آن را قتل  عام و خانه هایشان را بر سرشان تخریب می نمایند و جنایات جنگی بیشماری از روز تولد این مولود نامبارک تا به امروز در حق ملت مظلوم فلسطین روا داشته اند و سرزمینی را غصب و به اسم خود درآورده اند!

آیا توانسته است تا به امروز صدا و مبارزه مردم فلسطین بر علیه اشغالگری و کشتار رژیم غاصب صهیونیسم را خفه کند و به هدف شوم خود برسد؟ یا اینکه مقاومت زنان و مردان غیور فلسطین به نقطه ای از مهارت و کسب قدرت رسیده اند که در مقابل زورگویی و تجاوزات سران صهیونیسم با پاسخی شایسته و بازدارنده و البته در آینده به پس گیری حق قانونی و سرزمین خود برسند و دو ملت با آرامش در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و از کشتار و قتل خبری نباشد.

دنیا به سمت واقعیت ها و عدالت در حرکت است. دیگر نمی شود بی چون و چرا حامی جانیان آدم کش و مشوق جنایات جنگی آنان بود و تسلیحات قلع و قمع آنان را فراهم کرد و تاوان پس نداد.

امروز به عینه جهان شاهد آن است که قدرت فلسطین که به رخ سران صهیونیسم کشیده می شود دیگر مثل گذشته نیست که با دست خالی به مقابله با تجاوزگری بپردازند و این نویدی است که در آینده فلسطینیان هستند که به حق خود خواهند رسید و این صهیونیست است که تاوان جنایات بیش از نیم قرن خود را بر علیه کشور و مردم فلسطین پس خواهد داد.

آزادگان و وجدان های بیدار جهان حامی مردم فلسطین و ضد کشتار و قتل عام و غصب این سرزمین هستند و ‌خواهند بود و در این هفته ای که جانیان صهیونیسم به کشتار و قتل عام رو آورده اند و جنایات جنگی در حق مردم مظلوم فلسطین روا می دارند و کودکان و زنان بی گناه را می کشند، موج محکومیت جنایات این رژیم غاصب زبان زد است و وجدان های بشری نگران این وضعیت و کشتار هستند.

فرقه رجوی که روزی خود را طرفدار دو آتشه فلسطین و مبارزان آن نشان می داد و رسم مبارزه و الگوی انقلابی گری را مدیون مبارزان فلسطین بر ضد اشغالگری رژیم غاصب اسرائیل، می دید و سنگ فلسطین را بیش از خود انقلابیون آن جا به سینه می زد، چرا الان در مقابل این همه ویرانی و قتل و عام زن و بچه فلسطینی خفه خون گرفته است و موضعی در این رابطه نگرفته است؟!
چه شد آن ادعا و تصویر مسعود و مریم کنار عرفات و آن حمایت های ریاکارانه این دو از آرمان فلسطین بر ضد اشغالگری و جنایات جنگی سران غاصب اسرائیل؟!

واقعیت این است که اولا عمر این فرقه به سر آمده است و پرده ها کنار رفته و چهره این فرقه بدون روتوش ظاهر شده است. یعنی اینکه ماهیت رجوی و فرقه اش بر خلاف آن چه که در ظاهر وانمود می ‌کردند نه انقلابیگری و ضد زورگویی و ظلم باشد بلکه ماهیت این فرقه و خوی درندگی آن هم کاسه شدن با صهیونیسم و آمپریالیسم است و برای بقاء خود حاضر است دست به هر خباثت و جنایتی بزند و حتی جنایات رژیم صهیونیستی را مشروع جلوه دهد و مقاومت فلسطین را محکوم نماید.

این است عاقبت فرومایگی رهبران این فرقه که روزی به دروغ خود را حامی آرمان فلسطینیان نشان می دادند.

ننگ و نفرین بر رهبری و سران جانی فرقه رجوی.

عبدالکریم ابراهیمی

 

خروج از نسخه موبایل