گندم از گندم بروید، جو ز جو

این ضرب المثل از آن مثل هاست که محال است خلافش ثابت شود. چرا که نمی شود انتظار داشت جو از گندم و یا گندم از جو بروید.

این مثل را به آن جهت عرض کردم که بپردازم به فرقه تبهکار و تروریستی با رزومه حداقل40 ساله خیانت، ترور و جنایت!
صحبت از فرقه تبهکار رجوی است، آنچه در 43 ساله ی بعد از انقلاب ایران در درون تشکیلات رجوی اتفاق افتاده است و یک تشکیلات مثلاً ضد امپریالیسم را به فرقه منفور و وابسته به امپریالیسم مبدل نموده است، بماند به جای خود! اما چطور ممکن است فرقه ای که ترور 12000 نفر از هموطنانمان، همکاری با صدام و حکومت بعث بر علیه کشورمان و تشویق آمریکا برای اعمال تحریم های شدیدتر، از جمله جنایات و خیانتهایش بر علیه مردم ایران است، حالا مدعی است می خواهد یک جمهوری دموکراتیک را برای این مردم به ارمغان بیاورد؟!

در حالیکه مریم رجوی و دار و دسته ی ضد خلقش نتوانسته است در درون همان تشکیلات چند هزار نفری خودشان جز دیکتاتوری و استبداد فرقه ای را حاکم کنند! چطور بفکر جمهوری دموکراتیک برای 90 میلیون ایرانی افتاده است؟
آیا این کفتار پیر می خواهد بره بزاید؟

خروج از نسخه موبایل