جلسه بررسی حقوق اقلیتها در پاریس

روز 17 فوریه 2007 هیئتی از انجمن ایران سبز به سرپرستی آقای ادوارد ترمادو در جسله ای که توسط انجمن گفتگو و دمکراسی در پاریس برگزار شد، شرکت نمودند. در این جلسه سخنرانی و پرشس و پاسخ آقای دکترعبدالکریم لاهیجی، خانم دیان علایی، آقای حمید صبی و آقای فرهاد حمیدی که از فعالین حقوق بشری و مدافعین حقوق اقلیتها می باشند، حضور داشتند.

در این جلسه، افراد و گروه ها از جمله یکی از کادر های سازمان مجاهدین نیز شرکت کردند. سخنرانان در این جلسه در رابطه با نقض حقوق اقلیت ها در ایران به ایراد سخنرانی پرداختند و بعد از سخنرانی، حاضرین در جلسه که بیش از 30 نفر بودند به طرح سئولات خود از سخنرانان، ادامه دادند. در این پرسش و پاسخ هر کسی دیدگاههای خودشان را مطرح می کردند و به سئوالات آنها از طرف سخنرانان پاسخ داده می شد.

آقای ادوارد ترمادو که خود یکی از اقلیتهای مذهبی در ایران است، تجربه خودش را در ارتباط با اقلیتهای مذهبی اینگونه بیان کرد: شنیدن صحبتهای دوستان برایم درد آور بود چرا که من خود یک اقلیت مسیحی (ارمنی) هستم. حال اولین سوال من این است که جه باید کرد؟ البته برگزاری اینگونه جلسات و آگاه کردن مردم بسیار مفید است اما امروزه ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق اقلیتها محدود به دولتها نمی باشد متاسفانه حتی آنهایی که ادعای مخالفت با این گونه اعمال دولتها را دارند، هم ناقض حقوق اقلیت ها هستند و خودشان هم ذره ای به آنچه که خود ادعا دارند، پایبند نیستند بلکه از همه این موضوعات برای پیش برد اهداف سیاسی خود از آن بهره می گیرند پس اگر همین سازمان ها که ادعای مبارزه با این حکومت را دارند خود درایران قدرت را در دست بگیرند باز هم ناقضین حقوق اقلیت ها خواهند شد. به عنان مثال: من حدود21 سال درعراق به سر بردم که 9 سال آن را در اسارت نیروهای عراقی و 12 سال آن را در درون مناسبات مجاهدین مشغول مبارزه بودم. تجربه من این است که سازمان مجاهدین درابتدا به اسم رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی و غیر مذهبی، ما را فریب داد و ما را به داخل خود کشاند. سئوال دوم من ازهمه شما از جمله از آقای دکتر لاهیجی این است که آیا شورای ملی مجاهدین آنچه که در مصوبات شورای خودشان از حقوق اقلیت ها آمده، در عمل به رعایت آن پایبند هستند یا مثل سازمان مجاهدین فقط منافع خود را در نظرمی گیرند؟

از آنجابی که آقای لاهیجی در گذشته از اعضای شورای ملی مقاومت بوده است، در جواب گفت: من عضو شورا نیستم که از مصوبات داخلی آن با خبر باشم و اصلا نمی دانم در درون آن شورا چه می گذرد و یادآور شد که تغییر دادن قوانینی که برای محدود کردن حقوق اقلیتها در دولتها بکار گرفته می شود، باید اصلاح شوند که برای اصلاح آن نیاز به زمان دارد و برای تغییر و رعایت آن کار یکی یا دو روز نیست. در ادامه جواب آقای دکتر لاهیجی آقای حمید صبی نماینده کلیمیان گفتند: سازمانی که(سازمان مجاهدین) در این دوره در افکار قرون وسطایی بسر می برد، طبعا بایستی خودش را عوض کند و باید افکار خود را پاک کند.

لازم به ذکر است وقتی که آقای ترمادو خودش را از اعضای سابق سازمان مجاهدین معرفی کرد، کادر مجاهدین که در جلسه حاضر بود، بلافاصله جلسه را ترک کرد.

پس از پایان جلسه، حاضرین که تحت تاثیر 9 سال اسارت آقای ترمادو درعراق قرار گرفته بودند، با وی ابراز همدردی نموده دست وی را به گرمی فشرده و دائم می گفتند 21 سال زندان درعراق را چطور تحمل کردی!؟

این جلسه در ساعت 22.30 پایان یافت.

انجمن ایران سبز

18.2.2007

خروج از نسخه موبایل