ترویج خشونت و ترور، حرفه اصلی فرقه رجوی

در آستانه سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود رجوی دگر بار با عقده گشایی بابت رد صلاحیت وی در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور سر از گور برآورده و شروع به عربده کشی کرد.

در چند روز اخیر دستگاه های تبلیغاتی فرقه رجوی مبادرت به پخش کلیپ های منتسب به کانون های مضحک شورشی نموده که در این فیلم های کوتاه افرادی با پوشش ترسناک با سلاحهای شکاری و ته پر که بیشتر تصاویر تروریست های داعشی را در اذهان تداعی می کند در حال “حاضر” گفتن به سر کرده خود برای بر هم زدن امنیت و آسایش مردم هستند.

هر چند بر کسی پوشیده نیست که حرفه اول و آخر رجوی فقط ترویج خشونت و ترور است و نقطه مثبتی دراین جرثومه فساد یافت نمی شود، ولی سئوال اصلی آن است که چرا در چنین مقطعی مبادرت به پخش این چنین کلیپ هایی نموده اند؟

ایادی فریب خورده فرقه رجوی از ابتدای سال جاری به هر شکلی تلاش کردند با جعل اخبار دروغ اذهان مردم را در خصوص عدم مشارکت در انتخابات پیش رو مسموم کرده و به زعم خود مانع حضور مردم پای صندوق های رای شوند، که مثل همیشه تیر زهر آلودشان به سنگ خورد و چون موفق نشدند از این ترفند بهره ببرند، ملاحظات سیاسی را کنار گذاشته و با اجیر کردن انگشت شمار مواجب بگیر نگون بخت، آنها را با پوشش خشن و ترسناک و با سلاح های دوره ی قاجاریه مقابل دوربین قرار دادند تا فضای نا امنی را به نمایش بگذارند.

باید گفت “زهی خیال باطل”. در دورانی که سازمان مجاهدین خلق در عراق با سلاح های سبک و سنگین و توپ و تانک های اهدایی صدام نتوانست غلطی بکند، بهتر است با این دلقک بازی ها بیشتر از این خود را مضحکه عام و خاص قرار ندهد.

خروج از نسخه موبایل