حقوق زنان از دید مسعود رجوی

درباره ابعاد جنایت‌ها و خیانت‌های فرقه ضدبشری مجاهدین خلق تاکنون ده‌ها کتاب نوشته شده و صدها کتاب دیگر باید نوشته شود، اما در این میان، پیام‌های گاه به گاه رهبرفرقه که در دفاع از حقوق زنان ایرانی مطرح می شود و خود را طلایه دار دفاع از ” حقوق زنان” معرفی می کند در گوش کسانی که خود در دست‌کم سه دهه اخیر مستقیما طعم قساوت، سفاکی و استبداد جنون آمیز مسعود و مریم رجوی را در مقرهای منافقین در بغداد و تیرانا و پاریس و سایر نقاط دنیا چشیده‌اند، چون دشنامی زشت و زننده فرو می‌رود.

ده‌ها تن از زنان به دام افتاده در فرقه دست ساز مسعود رجوی، با سختی‌های بسیار از اسارتگاه‌های خود گریخته‌ و رازهای مخوف این سازمان را هم از داخل حصارهای چندلایه زندگی فرقه‌ای بیرون برده و به گوش دنیای بیرون فرقه رسانده‌اند.

خروج از نسخه موبایل