گفتگوی علی مرادی با سیروس غضنفری در خصوص کمپین محاکمه سران مجاهدین

گفتگوی علی مرادی با سیروس غضنفری در خصوص کمپین محاکمه سران مجاهدین خلق به زودی از سیمای نجات پخش می شود. برای مشاهده این گفتگو از طریق لینک زیر وارد شوید.

لینک گفتگو در سایت نجات

خروج از نسخه موبایل