شهید سازی و ارتزاق خون توسط رجوی ها

اخیراٌ با توجه به مشکلاتی که در خوزستان سر کمبود آب و برق به وجود آمده دشمنان قسم خورده انقلاب ایران دوباره گرد هم آمده تا بتوانند با شهید سازی پوشالی به امیال خود برسند. از بی بی سی گرفته تا دستگاه تبلیغاتی رجوی همه مشغول شهید سازی و تولید دروغ می باشند! البته این مدل شهید سازی پوشالی را در مسائل گذشته از اغتشاشات سال 88 گرفته تا داستان گران شدن بنزین در سال 98 شاهد بودیم، با اسم بردن از نفرات که بعضاٌ اصلاٌ واقعی نیست می خواهند فضای داخل کشور را ملتهب نشان بدهند .

در این راستا سران فرقه رجوی که همیشه نعل وارونه می زنند در این جریان دست بکار شده و می خواهند با ردیف کردن یک مشت اسامی که بیشترشان واقعی نیست همسو با رسانه های غربی نشان دهند و بر این نکته انگشت بگذارند که در دشمنی و کینه توزی علیه مردم ایران از دشمنان غربی چیزی کم ندارند .

در جریان گران شدن بنزین سران فرقه رجوی سعی نمودند یک هزار و پانصد اسم را تولید کرده و عنوان کنند که این تعداد کشته شدند ولی بعد از مدتی طلبکار شدند که تعداد کشته ها بیشتر بوده است .

اکنون هم در جریان اعتراضات مردم خوزستان باز دستگاه تبلیغاتی رجوی به این شیوه متوسل شده و می خواهد تا هر کجا که بتواند آمار کشته ها را بالا برده و از نفراتی که معلوم نیست واقعی هستند استفاده سیاسی اش را ببرد .

البته در این مدت دروغگویی آنان برملا شده و تعدادی از اسامی که آنان را به عنوان کشته سعی دارند به بیرون قالب کنند در فضای مجازی پیام گذاشتند و زنده بودن شان را نشان دادند و بعضی از آنان عنوان داشتند که عکس مربوط به خودشان می باشد ولی اسم دیگری بر روی آن گذاشته شده . این کار یعنی یک نوع شیادی و حقه بازی که فقط توسط دستگاه تبلیغاتی رجوی ها قابل رویت است. البته در این راستا هم بقیه رسانه های معاند نیز دست کمی از جنایت کاران رجوی ندارند .

از گذشته همه دشمنان انقلاب ایران منتظر فرصتی بودند تا در داخل ایران اعتصاب و اعتراضی حتی قانونی که انجام می شود در جهت سیاسی کردن آن باشند . آنان در اطاق های فکر خود به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در داخل کشور می باشند تا بتوانند برنامه های خود را کامل نموده و مردم را از حکومت دور کنند که خوشبختانه در جریان اعتراضات مردم خوزستان باز هم شاهد هستیم که تیرشان به سنگ خورده و مردم قهرمان خوزستان و شیوخ قبایل مشت محکمی به دهان یاوه گویان زدند و همه عنوان نمودند که اگر مشکلی دارند در داخل کشور باید حل شود و مشکلات شان هیچ ربطی به دشمنان مردم ایران ندارد .

نکته ای که وجود دارد و می توان روی آن انگشت گذاشت انتشار اسامی کشته شده های واهی توسط رجوی ها می باشد! چون این فرقه به هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ وقت در مقابل دروغ هایی که گفته جوابگو نبوده به همین خاطر هم می توان دریافت که اگر تعداد زیادی از نفرات مصاحبه کنند و یا در فضای مجازی پیام زنده بودن شان را به اشتراک بگذارند باز رجوی های فریبکار حاضر به بیان اشتباه خود نیستند . رجوی ها از یک طرف به خون بیشتر نیاز دارند و از طرف دیگر دستگاه تبلیغاتی خود را موظف نموده تا می توانند دروغ های بزرگتری را بیان کنند تا شاید باورش آسانتر باشد . برای نمونه و افشای ماهیت پلید رجوی ها به چند عکس که در سایت ها و فضای مجازی انتشار یافته اکتفا می کنیم تا همه دریابند که سران فرقه رجوی هیچ وقت دلشان برای مردم ایران نمی تپیده است .

این افراد را با نام دیگر به عنوان کشته شده و شهید معرفی کردند.

همانگونه که قبلاٌ هم شاهد بودیم در جریان درگیری اعضای فرقه با پلیس عراق بعداٌ رجوی در نشست های درونی طلبکار شده بود که چرا تعداد کمی کشته دادیم و اگر آمار کشته ها بیشتر می شد در مجامع بین المللی بهتر می توانستیم استفاده کنیم . یعنی اینکه برای رجویها جان افراد هیچ ارزشی ندارد .

باید به رجوی ها و دست اندرکاران فرقه گفت که تا می توانید بر طبل توخالی اضافه کردن کشته های دروغین خود بیفزایید ولی چیزی که بسیار نمود دارد مردم ایران به خاطر هشت سال خیانت در زمان جنگ عراق علیه ایران و جاسوسی برای دشمنان و ترور و جنایت هرگز شما را نمی بخشند و در ایران جایی نخواهید داشت و همان بهتر که در آلبانی برای کشورهایی مانند اسرائیل کودک کش به جاسوسی مشغول بوده و بعضاٌ هم مریم قجر برای پیر و پاتالهای غربی دم تکان بدهد و شعار دمکراسی سر دهد .

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل