مردم ایران اینبار هم با هوشیاری خود فرقه رجوی را بور و سرافکنده خواهند کرد

بدنبال اعتراضات مردم ایران طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف که اساسا بخاطر بهبود شرایط معیشتی صورت گرفت، طبق معمول گروه های خارجه نشین که سالهاست در دیار فرنگ لمیده و مشغول خوشگذرانی هستند، همزمان با شروع اعتراضات مردم از طریق رسانه های بیگانه وارد صحنه شدند تا مثلا سودجویی کنند. در بین این قماش گروه وطن فروش مجاهدین هم هستند که فکر می کنند بوی کباب به مشامشان رسیده و سراسیمه با شروع اعتراضات مردم حتی رهبرشان را از گور در آورده تا پیام هایی را صادر کند و دیگر سرکرده های متوهم فرقه هم دست بکارشدند تا با شایعه و دروغپردازی و با ملتهب نشان دادن جو جامعه همراه با جار و جنجال های تبلیغاتی بتوانند اعتراضات مردم را در جهت اهداف پلید خود سوق دهند!

آنها که تاکنون نشان دادن بهبود شرایط زندگی مردم هیچوقت مدنظرشان نبوده بطور مرتب از مردم می خواستند تا بجای اعتراضات مسالمت آمیز خشونت طلبی را پیشه کرده و دست به سلاح ببرند. سرکردگان فرقه همچنین همزمان با سر و صدای زیاد دم از انجام اقدامات کانون های موهوم خود در ایران می زدند که مثلا چنین و چنان کردند! همچنین در اذهان مخاطبان خارجی و اربابان خود القاء کردند که مردم ایران در اعتراضات اخیر خود به توصیه های سران فرقه گوش داده و بزودی هم برای ورود مریم قجر به ایران فرش قرمز پهن خواهند کرد !

اما الان بعد از گذشت بقول خودشان 16 روز از اعتراضات دیدیم که مردم ایران نه تنها حاضر نشدند اعتراضات مسالمت آمیز خود را به اقدامات خشونت طلبانه تبدیل کنند بلکه حتی یک شعار هم در حمایت از گروه خائن رجوی و دیگر گروه های مدعی وطن پرستی سر ندادند و حتما هم طی این مدت افکار عمومی و حتی اربابان وحامیان غربی وآمریکایی فرقه رجوی به این حقیقت پی بردند که این فرقه از هیچ اقبال و حمایتی بین مردم ایران برخوردار نیست و همگان متوجه شدند که سران فرقه هم از اینکه مردم توجهی به توصیه ها و رهنمودهای مخرب آنها نکرده و نمی کنند سرخورده شدند. و در حال حاضر در سایت های خود فقط به دادن اخبار اعتراضات که اکثرا هم از منابع دیگری کسب می کنند بسنده کردند و جرات این را ندارند که بگویند مردم حتی یک شعار در حمایت فرقه سر دادند چون باعث بی آبرویی و رسوا شدن دروغ هایشان می شود .

اما باید به سرکردگان فرقه وطن فروش رجوی گفت که اگر حافظه شما بر اثر کهولت سن ضعیف شده حافظه مردم ایران نه تنها ضعیف نشده بلکه قوی ترهم شده است. چون طی این سالیان بخوبی به ماهیت پلید شما از جمله خیانت به کشور خود در دوران جنگ تحمیلی و همراهی با دشمن متجاوز، ارائه اخبار دروغ از اطلاعات هسته ای ایران به اربابانتان برای اعمال تحریم های ظالمانه بیشتر برمردم ایران و اینکه متوجه شدند شما به هرخباثتی دست زدید تا اربابانتان را قانع کنید تا گزینه نظامی علیه ایران درپیش بگیرند تا شاید شما به مقصود پلید خود برسید. بنابراین باید بدانید که اینبار هم نخواهید توانست اعتراضات به حقی که مردم ایران برای بهبود شرایط معیشت خود دارند منحرف و در جهت خواسته های نامشروع خود سوق دهید چون مردم ایران هوشیارند و اینبار هم شما و دیگر خائنین به وطن را بور و سرافکنده خواهند کرد.

حمید

خروج از نسخه موبایل