وضعیت رو به زوال فرقه مجاهدین در آلبانی

این روزها مریم رجوی با بحران کمبود ترفند برای اغفال اعضای گرفتار جهت حفظ نیرو مواجه شده است و چون قادر نیست با ترفند های قبلی همچون سرنگونی، عملیات جاری، غسل و ضرورت انقلاب درونی ایدئولوژیکی اعضای نگون بخت را مشغول نماید و از طرفی بدلیل وجود اندک فضای باز در کشور آلبانی که دست سران فرقه را در سرکوب و اذیت و آزار بسته است، لاجرم با تشکیل اجلاس مضحک شورای ملی مقاومت و گرد آوری فسیل های ما قبل تاریخ برای مردم ایران نسخه قیام می پیچد!

خزعبلات این عجوزه تماما خودستایی و تعریف حول محور رهبر عقیدتی فراری و گور به گور شده اش بود. طوریکه حتی برخی از شرکت کنندگان خارجی که با دریافت دلار پشت دوربین قرار گرفته بودند متوجه این فضاحت شدند . ولی اصل ماجرا آن است که بحران ریزش نیرو در درون مناسبات در هم پیچیده فرقه روز به روز گسترش یافته و بطور واقعی هیچ ترفندی نمی تواند جلوی خروج و فرار اعضای گرفتار را بگیرد.

واقعیتی که آقای رحمان محمدیان به عنوان میهمان تلویزیون مردم تی وی از اعضای جدا شده که هم اکنون در آلبانی زندگی می کند و از نزدیک شاهد رویدادهای درون تشکیلات مخرب رجوی است، به آن اذعان داشت و به نکات مهم و جالبی اشاره کرد. حال مریم قجر را پندارید که در شرایط  و وضعیت رو به زوال که سران فرقه با آن مواجه هستند، با رنگ و لعاب و ولخرجی های بی حد و نصاب  و جمع کردن ولگردان سیاسی که بصورت روز مزد از مریم قجر مواجب می گیرند خشونت را برای مردم تجویز می کند.

خروج از نسخه موبایل