توهمات رجوی در باب سرنگونی؛ این بار با ریل قطار

رجوی وقتی دستش از همه جا کوتاه می شود سعی می کند به تکرار اراجیف خود ادامه دهد . بعد از تنفیذ آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران شاهد هستیم که رجوی فریبکار باز سر از قبر در آورده و این بار بر خلاف گذشته به جای دکل کشتی و سرنگونی از ریل قطار حرف می زند! شاید به مغز پوکش خطور کرده که رفتن به ایران با کشتی سرنگونی زمان بیشتری می خواهد و این بار شعار و رفتن به سمت سرنگونی با ریل قطار که البته سرعت بیشتری دارد را می خواهد امتحان کند! هزاران بار است که رجوی ها از نقطه عطف استفاده کردند، بالاخره برای ما که مدتها در مناسبات وی بودیم مشخص نشد که تا کی باید این نقطه عطف را شاهد باشیم. چیزی که ما از رجوی متوجه شدیم این است که هر جا به سرفصل مهمی در استراتژی رسیدیم وی فرار می کرده ، تا به جان بی ارزشش آسیبی وارد نشود.

اما در مورد سراشیب سقوط که باز رجوی آن را مورد استفاده قرار داده باید گفت که یک بار سراشیب سرنگونی ، یک بار سراشیب سقوط و بار دیگر دیدن دکل سرنگونی ، رسیدن به مرحله سرنگونی ، سال سقوط و سرنگونی ، وعده شش ماهه سرنگونی ، زمان دادن برای سرنگونی توسط رجوی و مریم قجر و … بالاخره به کدام حرف و شعار شما جانیان باید اعتماد کرد ؟ شما که جز یک مشت اراجیف چیزی برای بیان ندارید این قدر با کلمات بازی نکنید. شما خودتان بهتر از هر کسی می دانید که توان سرنگونی ندارید . شما فقط با این شعارها قصد دارید که یک مشت افراد نا آگاه خود را در تشکیلات نگهداشته تا در قبال آنها از اربابان خود پول دریافت کنید . برای ما واضح است که دفعه دیگر رجوی برای شعار سرنگونی از هواپیما استفاده خواهد کرد چون هر چیزی که روی زمین بوده را استفاده کرده است. شاید با هواپیما توان پرواز داشته باشد !

می توان درک کرد که آنان اصلاٌ توان درک شرایط را ندارند و از همان روز بعد از سی خرداد فقط کلمه سرنگونی را نشخوار می کنند! هر چند خودشان بهتر می دانند که توان این کار را هیچ وقت نداشتند ولی به خاطر فردیتی که رجوی دارد حاضر به کوتاه آمدن نیست . او هیچ وقت نتوانسته وضعیت و شرایط جهانی را درک کند و با آن همسو شود .

باید به رجوی ها گفت که از انتخاب آقای رئیسی بسوزید چون مریم قجر باید برای چند سال دیگر هم چنان به عنوان رئیس جمهور پلاک موقت باقی بماند که این کار خوشبختانه تا آخر عمر ادامه خواهد یافت و مردم ایران به جنایت کاران اجازه حضور در ایران را نخواهند داد .

بهتر است رجوی حداقل یک حرف مشخص بزند. آیا اکنون وضعیت حکومت ایران در سربالایی سرنگونی یا در سراشیب سرنگونی است ؟ چون هر بار ما به سراشیب سرنگونی رسیدیم خبری از سرنگونی نبود و فقط شاهد یک شعار مسخره از طرف رجوی ها بودیم. باید به رجوی هشدار داد که یک موقع در سراشیب سرنگونی بی دنده و ترمز حرکت نکند چون باعث بریدن ترمز شده و در نهایت سرنگونی از آن خود او خواهد شد.

ما هر چقدر در سراشیب و سربالایی سرنگونی حرکت کردیم خبری از سرنگونی نشد! ولی چیزی که بسیار مشهود بود ریزش و از بین رفتن و فروپاشی تشکیلات جهنمی فرقه بود. حال هر چقدر می خواهند اندر باب مراسم ریاست جمهوری ایران جیغ بنفش بکشند، اما دیگر فایده ای ندارد و سرنگونی برای رجوی ها نزدیک است.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل