همایش سراسری انجمن نجات شروع شد

همایش سراسری انجمن نجات با شرکت خانواده ها و اعضای سابق، ساعت 10 صبح شنبه 16 مرداد به صورت آنلاین آغاز گردید. در این همایش ابتدا مهرداد تقی پور کارشناس و مجری طرح از اتاق فرمان در استودیوی سیمای نجات توضیحاتی در خصوص برگزاری این همایش سراسری آنلاین و ارتباط با استان های مختلف داد. سپس علی مرادی مجری برنامه سخنانی در خصوص همایش ارائه نمود.

بعد از آن ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات توضیحاتی در خصوص روند قضایی طی شده تاکنون بیان کرد. او ابتدا ترجمه متنی در خصوص کارکرد دادگاه کیفری بین المللی International Criminal Court را به صورت زیر قرائت نمود:
“دادگاه کیفری بین المللی ICC درخصوص افرادی که به جرایم مورد نگرانی جامعه بین الملل متهم شده اند تحقیق کرده و در صورت تأیید آنان را محاکمه می کند. این دادگاه بعنوان آخرین مرحله سعی در تکمیل دادگاههای ملی و نه جایگزینی آنها را دارد. دادگاه کیفری بین المللی تحت نظارت یک معاهده بین المللی بنام اساسنامه رم اولین دادگاه کیفری بین المللی دائمی در جهان است.”

او اشاره کرد که “در ایران 42 نفر حدود سه سال است که یک پروسه قضایی را طی کرده اند تا نهایتاً دادگاهی در اواخر سال گذشته تشکیل شد و شاهدان و شاکیان و مطلعین صحبت کردند و سخنانشان استماع شد و حکم قطعی هم در اوایل امسال صادر گردید.”

خدابنده سپس ادامه می دهد “آنچه که اتفاق افتاد این بود که تمامی مدارک مربوط به حکم دادگاه بین الملل و حقوقی تهران شامل شکایتنامه ها، حکم اصلی و مستندات و شواهد تماماً ترجمه رسمی شد. بعد کپی برابر اصل شد و همه اینها فرستاده شد و سه نقر از دوستان در خارج از کشور آقایان علی اکبر راستگو، غفور فتاحیان و عیسی آزاده قبول زحمت کردند و این مدارک را تحویل دبیرخانه دادگاه لاهه جهت ملاحظه دادستان کل آقای کریم خان دادند. تمامی مدارکی که در سه بسته تحویل گردید تماما بررسی اولیه و مهر و شماره و ثبت شد.”

مدیر عامل انجمن نجات سپس به بحث “مورد نگرانی جامعه بین المللی” اشاره کرد که در این خصوص طوماری در یک سایت بین المللی معتبر جهت حمایت از این حرکت راه اندازی شد و بیش از 4000 امضا در 182 صفحه همراه با دیگر مدارک تحویل دادگاه لاهه گردید. او به حمایت های گسترده ای در این خصوص اشاره کرد که به صورت امضای طومار در سایت انجمن نجات یا ارسال پیام های تصویری یا صوتی یا نوشتاری ارسال گردیده بود.
خدابنده به صورت ویژه به “جنایت علیه بشریت” در پادگان اشرف در عراق عمدتا در اوایل دهه 70 شمسی اشاره کرد و توضیح داد “جرائم چه مواردی هستند؟ برده داری نوین که یک جرم شناخته شده و مورد نگرانی ملل متحد و جامعه بین الملل است. مغزشویی که جرم است. فشارهای جسمی و روانی و شکنجه های روحی تحت عنوان نشست های عملیات جاری، حبس انفرادی، شکنجه های جسمی، اعدام های ساختگی که عمدتاً در دهه 70 در قرارگاه اشرف در عراق تحت رژیم بعث صورت گرفت و حدود 700 نفر که شک داشتند ممکن است از عوامل رژیم ایران باشند شکنجه شدند و بعضی ها حتی در زیر این شکنجه ها کشته شدند که مثلاً نفوذی ها را پیدا کنند. حتی در سال 73 یک سری از افراد جدیدالورود کاملاً مفقودالاثر و سربه نیست شدند. این موارد همه مصداق جنایت علیه بشریت هست”.

خدابنده روال طی شده تاکنون را یک پیروزی در جهت افشای ماهیت ضد بشری سازمان مجاهدین خلق دانست و ادامه داد که “آنچه مسلم است این است که الان در اذهان و افکار عمومی جا افتاده است که سازمانی که ادعای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی دارد و وعده آزادی و حقوق زنان و غیره می دهد همان سازمانی است که اعضاء خودش را مورد شکنجه قرار داده و علیه آنان جنایت انجام داده است. نه افراد دشمن، بلکه کسانیکه کاملاً در اختیار این سازمان بودند و برای این سازمان جانفشانی می کردند.” او ادامه داد که “سازمانی که این سابقه جنایت علیه اعضاء خودش را دارد، بهتر است که دیگر صحبت از دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر و حقوق ملتها نکند”.

مدیر عامل انجمن نجات در ادامه سخنان خود توضیحات بیشتری در خصوص مصادیق “جنایت علیه بشریت” داد و اضافه نمود “طبق اساسنامه دیوان کیفری بین الملل لاهه، به جرائمی رسیدگی می شود که جنبه سیستماتیک و گسترده داشته باشد که جنایاتی که سازمان مجاهدین خلق خصوصاً در قبال اعضاء خودش انجام داده حدود 700 نفر درگیر این موضوع بودند و گسترده بوده و مدام انجام شده و سیستماتیک بوده است.”
این همایش به مدت پنج روز ادامه دارد.

خروج از نسخه موبایل