گزارش روز چهارم همایش سراسری انجمن نجات

چهارمین روز از همایش سراسری انجمن نجات در حمایت از پویش محاکمه سران سازمان مجاهدین خلق به صورت آنلاین امروز سه شنبه 19 مرداد 1400 برگزار شد.
طبق روال معمول مهرداد تقی پور کارشناس و مجری طرح، برنامه را آغاز کرد و بعد علی مرادی مجری برنامه توضیحاتی ارائه داد. آنگاه نوبت استان مرکزی شد تا ارتباط برقرار نماید.

سپس فؤاد بصری مسئول انجمن نجات استان مرکزی و یکی از شاکیان فرقه رجوی که مدتی نزدیک به بیست سال را در پادگان اشرف در عراق گرفتار بوده است شروع به سخن نمود. او از فشارها و تضییقاتی که نسبت به وی در داخل سازمان مجاهدین خلق اعمال گردیده بود سخن گفت.

سپس خانواده های استان مرکزی صحبت کردند و به طرح شکایات خود از درد و رنجی که فرقه رجوی بر آنان تحمیل نموده است پرداختند.
بعد نوبت به استان اردبیل رسید و خانم ثریا عبدالهی مسئول انجمن نجات استان اردبیل و مادر امیر اصلان حسن زاده (گرفتار در فرقه رجوی) صحبت نمود و توضیحاتی در خصوص شرایط مادرانی که سالیان سال است از عزیزان گرفتار خود در سازمان مجاهدین خلق بی خبر هستند ارائه داد.

آنگاه تعدادی از خانواده های استان اردبیل، برخی به زبان آذری، صحبت نمودند و پیام هایی برای عزیزان گرفتار خود در فرقه رجوی فرستادند.
بعد نوبت استان همدان شد و آقای مصطفی عبدالعلی زاده مسئول انجمن نجات استان همدان و از نجات یافتگان فرقه رجوی توضیحاتی ارائه داد. آنگاه خانواده های این استان و نجات یافتگان صحبت نمودند و از درد و رنجی که فرقه رجوی بر آنان روا داشته سخن گفتند.

در پایان قسمت هایی از سخنان ابراهیم خدابنده مدیرعامل انجمن نجات پخش گردید.
شنیدن زبان حال مادران و پدران و فرزندان اعضای گرفتار در فرقه رجوی که با تمام وجود خواهان ارتباط با عزیزان خود هستند دل هر انسانی را به درد می آورد.

آیا سران فرقه رجوی در برابر این همه اشک و حسرت برآمده از دل های سوخته، حرفی برای گفتن به غیر از تهمت و توهین و تهدید دارند؟ آیا آنان همچنان می خواهند قطع ارتباط اعضا با دنیای خارج خصوصا با خانواده هایشان را ادامه دهند؟ آیا سران فرقه رجوی مایلند این خانواده ها را در حسرت دوری از عزیزانشان به صورت روزمره شکنجه نمایند؟

قطعا آهی که از این دل های سوخته بر می آید دامن رجوی را بیشتر خواهد گرفت و او را بیش از پیش دربدر و درمانده خواهد کرد.

مشروح سخنان خانواده ها و نجات یافتگان شرکت کننده در همایش سراسری انجمن نجات متعاقبا به نظر خوانندگان خواهد رسید.

خروج از نسخه موبایل