محمد قمی: تا آخر پرونده همراه با جداشدگان هستم

محمد قمی از تحویل پرونده 42 شاکی جداشده از سران فرقه رجوی به دادگاه لاهه ابراز خرسندی کرده و ضمن تقاضا از مسئولین دادگاه برای رسیدگی به این پرونده تاکید می کند که تا آخر پرونده همراه با جداشدگان است.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

خروج از نسخه موبایل